Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wat als afspraken niet nagekomen worden omtrent de uitvaart


16 maart 2009

Vraag nummer: 6304  (oude nummer: 12540)

Geachte heer van de Putten,

Sommige antw op vragen vind ik persoonlijk nogal kort door de bocht, het is niet mijn intentie u aan te vallen maar probeer wel aan te geven dat het niet altijd gaat zoals u zegt..

Volgende is het geval:

U praat elke keer over de opdrachtgever, laten we eens nuchter nadenken, een uitvaart wordt meestal door meerder mensen geregeld, echter er kan maar één persoon een handtekening onder de uitvaartakte zetten, wat als er mondelinge afspraken zijn gemaakt omtrent een uitvaart met o.a de aanwezigheid van een pastoor, naar aanleiding van die afspraken kom je overeen dat een bepaald persoon de uitvaartakte "mag" ondertekenenen omdat dat maar door een persoon gedaan mag worden en vervolgens wil die persoon van de mondelinge afspraken afwijken, dan kom je dus de overeengekomen afspraken niet na, mondelinge afspraken zijn toch ook bindend en al helemaal in het bijzijn van een pastoor??
Tenslotte verleen je dan iemand in vertrouwen toestemming ervan uitgaande dat de afspraken ook daadwerkelijk nageleefd worden.

IK zal het anders stellen, er is in goed overleg met 9 personen besloten om iemand te cremeren en vervolgens te begraven in een urngraf zodat iedereen nog een plekje heeft om naartoe te kunnen gaan, iedereen staat nog achter die mondelinge afspraken behalve de persoon die de akte heeft ondertekend die wil nu niet meer begraven.

Hoe zit het dan gerechtelijk gezien, kan eventueel een beslaglegging voorkomen dat de as een andere bestemming krijgt dan afgesproken?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U kunt sommige antwoorden wel kort door de bocht vinden, maar het gaat niet om mijn mening, maar om hoe de wetgever het in de wet geregeld heeft.

De werkelijkheid is vaak ingewikkelder, dat weet ik wel. Ik heb onlangs een interviewtje voor De Volkskrant gegeven waarin ik ook precies heb verteld wat u beschrijft, namelijk dat het soms toeval is, of het resultaat van een onderlinge afspraak, wie de opdracht voor een uitvaart ondertekent.
Maar de wet geeft die persoon wel een bijzondere bevoegdheid. De wetgever heeft besloten om knopen door te hakken. Want rond het regelen van een uitvaart en de asbestemming zijn er altijd wel mensen die een afwijkende mening hebben en als iedereen aan afwijkende mening blijft houden staat de overledene na een maand nog steeds boven het graf of naast de oven. Dat schiet niet op.

Op het moment dat een groep mensen samen afspraken maakt over de uitvaart en een van hen de papieren tekent, is het inderdaad zo dat die ondertekenaar zich aan die afspraken moet houden. Dat ben ik helemaal met u eens. Maar de ondertekenaar heeft op grond van de wet wel bepaalde bevoegdheden, die de anderen niet hebben. (Je moet dus altijd goed nadenken wie je als familie die bevoegdheid geeft). Als de ondertekenaar zich niet aan die afspraken houdt, wordt het lastig, maar niet onmogelijk om hem er wel aan te houden.

Het vervelende is alleen dat als je er dan in goed overleg niet uit komt, je altijd met problemen zit. Je kunt dan mediation proberen (dat werkt het snelst en is het goedkoopst, maar dan moet iedereen wel willen meewerken aan een oplossing) en anders moet je naar de rechter (via een advocaat; is duur en tijdrovend). Als bij de rechter blijkt dat afspraken niet worden nagekomen en dat ook 'neutrale' personen als een pastoor kunnen getuigen wat die afspraken waren, dan is de kans erg groot dat de rechter tot het alsnog nakomen van die afspraken zal beslissen.

Inderdaad kan met het leggen van beslag worden voorkomen dat de as een andere bestemming krijgt dan de afgesproken bestemming. Soms is het leggen van beslag niet nodig, als de asbus nog bij het crematorium is en meteen een rechtszaak wordt begonnen. Het crematorium houdt dan een asbus wel vast, maar dan moet er echt een rechtszaak spelen en geen loze dreigementen er over. Voor beslag is een actie van een advocaat nodig, wat ook allemaal weer geld en tijd kost.

Overigens zal een rechter altijd vragen wat de wens van de overledene was. Want volgens de wet moet die worden gevolgd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE