Waar is vriend gecremeerd?


5 september 2019

Vraag nummer: 58525

Mijn beste vriend waar ik altijd voor zorgde toen hij ziek was is overleden
Door jaloezie van zijn vrouw mocht ik geen afscheid nemen en ook niet weten waar en wanneer hij is gecremeerd .
Ivm het niet kunnen verwerken van zijn dood wil ik graag weten waar en wanneer hij is gecremeerd .
Hoe kom ik hier achter ?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als u wilt weten waar en wanneer iemand is gecremeerd, kunt u de crematoria in de woonplaats of de regio van de overledene een voor een benaderen en vragen of en wanneer iemand gecremeerd is. Dat is openbare informatie. Crematoria zijn wettelijk verplicht om dit te vertellen aan iedereen die er naar vraagt.

Ik adviseer u wel om de vraag schriftelijk te stellen. Aan de telefoon is men soms te slordig en te haastig.

Zie eerdere vragen hierover zoals vraag nummer 51677 'Register waar iemand is begraven of gecremeerd' van 16 augustus 2017.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)

Wegens grote belangstelling:
2e Themamiddag Financiën van de begraafplaats op donderdag 23 januari 2020.

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 31 oktober 2019 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

Inmiddels zit de zaal voor 31 oktober 2019 vol.

Er komt een nieuwe mogelijkheid op donderdag 23 januari 2020.
Zie https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.