Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verwijderen urn uit urnenmuur wegens niet betalen kosten


17 november 2004

Vraag nummer: 3483  (oude nummer: 4979)

Graag zou ik willen weten of je een urn uit de urnenmuur mag verwijderen na 1 jaar wegens het achterwege blijven van het betalen van de kosten. Deze kosten bestaan uit het recht op een urnennis voor 20 jaar, het plaatsen van de urn in de nis en vergunning voor de afdekplaat van de urnennis. Het totaalbedrag is 1.187,00 euro. De betrokkene was op de hoogte van de kosten maar zegt nu deze niet te kunnen betalen en geeft zelf aan de urn dan maar te verwijderen en de as te verstrooien. Mag dit?
Bij voorbaat dank

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Strikt genomen mag je de asbus alleen verwijderen als de verordening de mogelijkheid geeft om de grafrechten op de urnenruimte vervallen te verklaren of op te schorten. Ik denk dat de beheersverordening van uw gemeente daar niet in voorziet (dat doen alleen verordeningen die ik voor relaties maak ;-) ).
Als de betrokkene zelf te kennen geeft de bestemming van de as te willen wijzigen - zo moeten we het voorstel om de urn maar te verwijderen en de as te verstrooien in juridische termen begrijpen - dan kan dat natuurlijk. Maar voor het verwijderen van de asbus staat vaak ook een tarief in de legesverordening. En als de gemeente moet verstrooien ook.
En als iemand de as verstrooit, wilt dat nog niet zeggen dat de huur van de urnennis vervalt; betrokkene moet er dan afstand van doen. Ander zou men volgende maand of over 5 jaar weer met een andere urn aan kunnen komen om daar te plaatsen. En dat zou natuurlijk mogen, want het grafrecht op de urnennis loopt door.
Maar dat terzijde.

Iemand kan best de bestemming van de as wijzigen en ook nog afstand doen van de nis, maar dat ontslaat iemand niet van de plicht om nog aan bestaande verplichtingen te voldoen. Ofwel in gewoon Nederlands: de plicht om te betalen blijft. Betrokkene blijft gewoon die 1.187,- verschuldigd, of de asbus nu verder in de nis blijft staan of niet.
Een andere vraag is of die kosten gedeel of deels kwijt gescholden zouden moeten worden. Dat is niet automatisch zo. Daar moet in ieder geval de afdeling Financien in worden gekend en wellicht is er zelfs een B&W-besluit voor nodig. Ik zou zelf, als ik gemeente was, niet al te coulant zijn. Als betrokkene wel op vakantie kan gaan of een andere auto koopt maar nu geen geld voor de nis over heeft, dan mag ook eerst die nis worden betaald. Als het een bekend geval met schuldsanering e.d. is van de Sociale Dienst kan het weer anders liggen. Maar dat moeten anderen belissen. Kwijtschelding van belasting is niet uw taak. U moet niet de fout maken het weghalen van de asbus meteen kwijtschelding te laten zijn of lijken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE