Verlof voor iemand uit buitenland


11 oktober 2009

Vraag nummer: 6957  (oude nummer: 14034)

Geachte heer van Putten,

Een Nederlander die woont in het Buitenland wil gecremeerd worden in Nederland. Hij heeft geen woonadres in Nederland, kan ik dan het verlof krijgen in de gemeente waar de crematie plaatsvindt?

Ik verneem graag uw antwoord.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja, behalve wanneer de overledene uit Belgiƫ of Luxemburg afkomstig is. Want dan is geen Nederlands verlof meer nodig en volstaat het verlof dat in die landen eventueel al is afgegeven.

Dit is gewoon na te lezen in Paragraaf 7. 'Lijken die Nederland worden binnengebracht' van het Besluit (niet de Wet) op de lijkbezorging.
http://www.uitvaart.nl/page_302.html

Artikel 14 luidt:
1. De ambtenaar van de burgerlijke stand van een gemeente waar een lijk dat afkomstig is uit een der staten die partij zijn in de Overeenkomst van Straatsburg, moet worden begraven of verbrand, verleent verlof tot begraving of verbranding van dat lijk, indien hem het document, bedoeld in artikel 3 van die overeenkomst, wordt overgelegd.
2. Hij verleent het verlof eveneens voor een lijk dat afkomstig is uit een der staten die partij zijn in de Overeenkomst van Berlijn, indien hem het document, bedoeld in artikel 1 van die overeenkomst, wordt overgelegd.
3. Hij verleent het verlof eveneens voor een lijk dat afkomstig is uit enige andere staat, indien hem een verklaring als bedoeld in artikel 11, vierde lid, (van het Besluit op de lijkbezorging) wordt overgelegd.
4. (niet relevant)
5. In afwijking van artikel 11 van de wet kan begraving of verbranding van een uit Belgiƫ of Luxemburg afkomstig lijk plaatsvinden, indien aan de houder van een crematorium of een begraafplaats een door de bevoegde autoriteiten van de gemeente van overlijden ingevolge de wettelijke voorschriften afgegeven verlof tot begraving of verbranding wordt overgelegd.

Terzijde: als de man wel in Nederland zou verblijven, gaat het niet om zijn woonadres, maar om de gemeente van overlijden.
Artikel 14 van de Wet (niet het Besluit) op de lijkbezorging zegt in lid 1: Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden als bevoegde (...) ambtenaar van de burgerlijke stand aangemerkt die van de plaats, waar betreffende de overledene (...) ingevolge aangifte een akte in het register van overlijden is ingeschreven.
Aangifte moet worden gedaan in de gemeente van overlijden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >