Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlof tot crematie (in België afgegeven)


5 december 2009

Vraag nummer: 7107  (oude nummer: 14507)

Feiten:

-Betrokkene is ingeschreven in het bevolkingsregister van een plaatselijke Gemeente in Nederland en overleden in plaatselijke Gemeente in België.
-Crematie vindt plaats in een in Nederland gevestigd crematorium
-Door plaatselijke Gemeente in België is afgegeven:
1) uittreksel uit een overlijdensakte
2) Toelating tot vervoer en crematie

Vraagstelling:
-Dient er in Nederland nog een verlof tot crematie te worden aangevraagd of volstaat in deze de verklaring "toelating tot vervoer en crematie" afgegeven door plaatselijke Gemeente in België.

Antwoord:

Geachte heer,

Dit soort zaken staat eenvoudig in de regelgeving, om precies te zijn in het Besluit op de lijkbezorging (Blb).
http://www.uitvaart.nl/page_302.html

In artikel 14 Blb staat bij lid 5:
"In afwijking van artikel 11 van de wet kan begraving of verbranding van een uit België of Luxemburg afkomstig lijk plaatsvinden, indien aan de houder van een crematorium of een begraafplaats een door de bevoegde autoriteiten van de gemeente van overlijden ingevolge de wettelijke voorschriften afgegeven verlof tot begraving of verbranding wordt overgelegd."

De in België afgegeven verklaring "toelating tot vervoer en crematie" is dus voldoende om iemand in Nederland te kunnen cremeren (of begraven). Er hoeft in Nederland geen verlof tot crematie te worden aangevraagd.

Dat de overledene formeel in Nederland is ingeschreven, maar in België is overleden, is geen relevant gegeven. Dat maakt het niet anders. Voor het Blb maakt het niet uit of de overledene een Nederlander, Belg, Fin of Spanjaard is en ook niet in welk land hij woonde of waar hij ingezetene was. Alleen relevant is in welk land iemand is overleden. Als dat buiten de Benelux zou zijn geweest, zou wel in Nederland een verlof tot crematie moeten worden aangevraagd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE