Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlof OvJ voor verbranding na begraving


29 oktober 2002

Vraag nummer: 1391  (oude nummer: 1743)

Fri Mar 23 03:08:06 2001

Geachte heer Van der Putten,

Ik heb een vraag over crematie van overblijfselen van lijken na ruiming uit een graf na de rusttermijn van 10 jaar.
Volgens mij staan er onduidelijkheden in de Wlb hierover in de artikelen 31, lid 3 en artikel 29 lid 3. Is een verlof van de officier van justitie nu wel of niet noodzakelijk voor verbranding na de grafrusttermijn.
M.i. is geen sprake meer van een lijk. Ik weet dat dit onderwerp genoemd is tijdens het LOB-congres van 13 december jl. maar het antwoord is mij even ontschoten. Kunt u mij duidelijkheid verschaffen?

YvL

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,
Dat een begraven lijk na het verstrijken van de termijn van het wettelijke ruimingsverbod, 10 jaar, geen lijk in de zin van de Wet op de lijkbezorging meer is, is een wijd verbreid misverstand. Velen denken dat zodra de 10-jaar termijn waarbinnen niet geruimd mag worden om is, er van alles mag. Dat is niet zo.
Ik vind zelf de Wlb helemaal niet onduidelijk. Artikel 29 inzake opgraving (lid 1) en opgraving ten behoeve van verbranding (lid 3, maar ook geldt dan tevens lid 1) zijn gewoon altijd van toepassing. Er staat nergens dat dit maar 10 jaar geldt. Ook staat nergens in de wet dat een begraven lijk slechts 10 jaar een lijk in de zin van de wet is. Artikel 29 (en artikel 31) geldt gewoon zolang er sprake is van een lijk en een graf, al is het 200 jaar oud.
Er moet dus zowel verlof van de burgemeester voor opgraving zijn, als uiteraard toestemming van de rechthebbende, als verlof van de officier van justitie, wanneer een eerder begraven lijk - ongeacht of het 1 dag, 1 maand, 1 jaar, 10 of 100 jaar begraven is geweest - wordt verbrand.
Deze onderwerpen zijn inderdaad ter sprake gekomen tijdens het LOB/Vermande congres van 13 december 2000. En wel twee aspecten ervan: 1) het verlof van de OvJ en 2) de termijn.
1. Er is al in 1999 door de LOB voorgesteld om dat verplichte verlof van de officier van justitie in artikel 29, derde lid, uit de Wlb te schrappen. De heer Jonkers van Binnenlandse Zaken vertelde op 13 december dat zijn ministerie hier geen grote bezwaren in ziet en hierover wil gaan overleggen met Justitie. Als Justitie er ook geen bezwaren tegen heeft, kan men een wetswijziging voorbereiden.

2. Het tweede punt is de termijn van 10 jaar na een begrafenis. De heer Sprenger, bestuurslid van de LOB en directeur van de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium-in-aanbouw te Haarlem, betoogde dat hij het een beetje onzin vond om wanneer een graf na 10 jaar in principe toch geruimd zou kunnen worden, nog allerlei verloven te moeten gaan verzamelen als (overblijfselen van) een lijk elders moeten worden herbegraven of worden gecremeerd. Veel beheerders van begraafplaatsen denken er zo over. Overigens ben ik strikt persoonlijk een andere mening toegedaan: ik vind het wel zinvol om het verhuizen of cremeren van een stoffelijk overschot 'gecontroleerd' te laten geschieden. Op dit moment is administratief helemaal te volgen waar een stoffelijk overschot van een persoon is of gebleven is. Nabestaanden die niet dicht bij de zaak betrokken waren, kunnen navraag doen waar hun familielid/vriend is. Als zonder verlof herbegraven of gecremeerd kan worden, is er geen verplichting om ergens vast te leggen waar de stoffelijke resten gebleven zijn. Dat is namelijk geen verplicht gegeven voor de in de Wlb genoemde registers. Als een lijk-dat-geen-lijk-in-de-zin-van-de-Wlb is elders herbegraven zou worden, zou het ook niet ingeschreven hoeven worden in de registers van die nieuwe begraafplaats, etc. Dat vind ik persoonlijk onwenselijk. Er staan op mijn site regelmatig vragen van (klein)kinderen die vragen hoe en waar ze naar het graf van (groot)ouders kunnen zoeken. Als je de administratieve lijnen doorknipt door geen verloven meer te hoeven vragen en niets meer te hoeven registreren, worden nieuwe graven en asbussen mogelijk onvindbaar. Het zou denkbaar zijn om de verplichte verloven na een bepaalde termijn af te schaffen, maar persoonlijk vind ik dat dan enkele nieuwe verplichte gegevens in de registers zouden moeten worden opgenomen. En dan is het een beetje lood om oud ijzer.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE