Verlenging grafrecht urnengraf door minderjarige


2 februari 2011

Vraag nummer: 7861  (oude nummer: 16409)

wie moet zorg dragen voor minderjarigen die de urn van zijn moeder wil handhaven in urnengraf jeugdzorg heeft de volledige voogdij overdeze minderjarige ook zijn vader is niet meer aansprakelijk omdat deze afstand heeft gedaan

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Dit is helemaal geen probleem.
Het is logisch dat een minderjarige het urnengraf van zijn moeder wil handhaven. Een minderjarige is echter niet beschikkingsbevoegd en daarom moet zijn wettelijk vertegenwoordiger namens hem de grafrechten verlengen.

De wettelijk vertegenwoordiger kan de vader zijn of een voogd. Als Jeugdzorg de voogdij heeft, kan zij de grafrechten verlengen.

Er kan een contract worden aangegaan met de minderjarige, waarbij de voogd als wettelijk vertegenwoordiger namens de minderjarige tekent.
Op het moment dat de minderjarige 18 jaar wordt loopt het contract natuurlijk gewoon door maar kan de ex-minderjarige zelfstandig besluiten nemen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn