Vergunning voor asbestemming na opgraving begraafplaats Belgie thuis in Nederland (bewaarplaats?)


13 maart 2009

Vraag nummer: 6286  (oude nummer: 12500)

Geachte heer mr. van der Putten,

Er is een verzoek tot wijziging asbestemming en wel een urn die na opgraving vanuit een begraafplaats in België thuis in Nederland geplaatst wordt. Nu wordt er vanuit Belgë verzocht om toestemming. Mij is wel duidelijk dat het vervoer van een asbus vrij is. Maar als ik art.64 Wlb lid 1 lees kan ik voor een bewaarplaats genoemd in art.62 lid 1 c. een vergunning afgeven van burgemeester en wethouders.
Nu is mijn vraag: hoe ziet deze vergunning er uit.

Met vriendelijke groet,
Lianne van Campo,
medewerkster afdeling publiekszaken

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Toestemming geven om een asbus in Nederland thuis te mogen plaatsen is niet aan de orde. Daar is geen verlof voor nodig, dat mag volgens de wet zonder meer.
Er is geen vergunnig nodig, dus er bestaat geen voorbeeld van.
Je kunt dus ook niet zeggen dat een de gemeente een vergunning zou moeten geven; die kan of mag dat evenmin als de provincie of de pastoor of de dominee of u of ik.

Wat in artikel 62 Wlb genoemd wordt als bewaarplaats is niet het thuis bewaren van een asbus, maar een buiten een crematorium of begraafplaats liggende andere algemene voorziening voor het bijzetten van urnen. Dat kan een urnenmuur zijn of een urnentuin. Maar geen particulier huis of een particuliere tuin.
Zie bijvoorbeeld vraag 12202 'Urnen buiten de begraafplaats' in de subrubriek 'Overig cremeren'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn