Vergunning aanleggen urnenveldje?


29 oktober 2004

Vraag nummer: 3413  (oude nummer: 4857)

Geachte heer, mevrouw,

In onze gemeente is een verzoek binnengekomen voor het aanleggen van een urnenveldje op een bestaande, bijzondere begraafplaats.

In zowel de Wet al het Besluit op de Lijkbezorging kan ik geen eisen vinden aangaande de begraving van urnen.
Mijn vraag: Zijn hier regels voor, bijvoorbeeld t.a.v. de onderlinge afstand (zowel horizontaal als verticaal) en de ligging t.o.v. de grondwater?

Moet hierbij onderscheid worden gemaakt tussen ‘rechtstreeks’ begraven asbussen, of asbussen in een betonnen of kunststof nis/keldertje?

Gelden deze afstanden ook voor urnenmuren, of gelden daarvoor andere regels t.a.v. afstanden etc.?

Graag verneem ik uw visie op bovenstaande vragen.

Met vriendelijk groet,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het klopt dat er geen regels zijn voor de aanleg van urnengraven of urnenvelden. Daarom vindt u die niet in de Wlb en ook niet in het Besluit op de lijkbezorging (het is trouwens goed geweest om daar te kijken, daar zouden ze gestaan hebben als ze er waren).

Er zijn dus geen regels voor onderlinge afstand en voor de diepte van graven en het aantal asbussen in een graf. Ook maakt het geen verschil of men asbussen in de grond of in een keldertje plaatst.
Er mag ook in of op de urnengraven as verstrooid worden, mits men verlof heeft van uw gemeente om (een deel van) de begraafplaats aan te wijzen als permanent strooiveld.

Ook voor urnenmuren zijn er geen voorschriften ten aanzien van formaten of afstanden.
Voor het begraven of bijzetten van een asbus zelf is ook nooit een verlof nodig, zoals wel voor het begraven van een kist met een stoffelijk overschot.

Men heeft dus als bijzondere begraafplaats helemaal geen toestemming van de gemeente nodig voor de aanleg van een urnenveldje. Alleen als men er ook as zou willen verstrooien in of op de graven, is er verlof van uw gemeente nodig op grond van artikel 66b Wlb. In het tweede lid van dat artikel wordt verwezen naar de regionale inspecteur; dat is thans de Inspectierichtlijn lijkbezorging. Zie ook elders in deze rubriek.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn