Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Urnen buiten de begraafplaats II


29 april 2009

Vraag nummer: 6473  (oude nummer: 12895)

Geachte heer Van Putten,

Met belangstelling las ik Uw uitwerking van vraag 12202. Hoewel een gemeente de vrijheid toe komt om een vergunning te verlenen of te weigeren, lijkt toetsing aan een bestemmingsplan m.i. wat marginaal uit te pakken nu de wetgever met art 62, lid c. uitdrukkelijk 'bewaarplaats' onderscheidt van (bestemde) 'begraafplaats'. Een parkbos dat als 'bos' bestemd is of een perceel grasland (agrarisch bestemd), zullen dan toch ook al snel kunnen voldoen als 'bewaarplaats'? Mits garanties t.a.v. voorkomen van bodemverstoring gegeven kunnen worden en evt. bijkomende inrichting wel binnen de bestemming passen? (ik beschik nl. over een zeer grote tuin en overweeg familieleden aan te bieden hier hun urnen definitief onder te laten brengen).

Antwoord:

Geachte heer,

Om een terrein als bewaarplaats aan te wijzen zijn inderdaad geen zware eisen gesteld. Ik zie op voorhand weinig bezwaar tegen het aanwijzen van een parkbos, een bos of een weiland als bewaarplaats; er hoeft geen strijd te zijn met het bestemmingsplan. Maar het kan wel zo zijn dat die er wel is, dat verschilt van situatie tot situatie.
Bodemverstoring zal nauwelijks of geen rol spelen. Als een asbus wordt begraven, kan dat ondiep gebeuren. Een bestemming zoals 'bos' of 'agrarische doeleinden' houdt meestal ook geen beperking ten aanzien bodemverstoring in.

Als u overweegt om uw grote tuin te gebruiken voor de plaatsing van urnen van familieleden, meen ik dat geen vergunning als bedoeld in artikel 62, lid 1, aanhef en onderdeel c, nodig is. Dan gaat het om het particulier bewaren van asbussen. U zou ze in theorie ook allemaal in huis kunnen plaatsen. Pas als het een openbare functie krijgt, in principe iedereen er een asbus kan plaatsen, of bijvoorbeeld leden van een (kerk- of ander) genootschap, is een vergunning van burgemeester en wethouders nodig.

Overigens heeft een gemeente weinig vrijheid om een vergunning te verlenen of te weigeren. Een gemeente mag geen vergunning verleden als die niet nodig is. En een gemeente mag geen vergunning weigeren als er geen goede reden voor is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE