Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Urnen buiten de begraafplaats (bewaarplaats)


26 januari 2009

Vraag nummer: 6113  (oude nummer: 12202)

Geachte heer van der Putten,
Is het toegestaan dat in een kerk een columbarium wordt geplaatst met als doel hier urnen in te plaatsen en/of er in de pastorietuin een urnenveld wordt ingericht met hetzelfde doel?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja, dit is toegestaan, maar natuurlijk wel nadat de daarvoor benodigde vergunning is afgegeven en e.e.a. niet strijdt met het bestemmingsplan.

Artikel 62 Wlb zegt in lid 1, aanhef en onderdeel c, dat een asbus kan worden bijgezet in een buiten een crematorium of begraafplaats gelegen bewaarplaats.
Een columbarium in een kerk of een urnenveld in de tuin van de pastorie is een dergelijke bewaarplaats. Je kunt zo'n kerk of zo'n tuin ook conform het bepaalde in artikel 40 Wlb laten aanwijzen als begraafplaats, maar dat is een onnodig zware procedure en aanwijziging. Want voor het in gebruik nemen van zo'n bewaarplaats als bedoeld in artikel 62, eerste lid, onder c, is volgens artikel 64 Wlb slechts vergunning van burgemeester en wethouders nodig.

Een van de (overigens weinige) aspecten waar burgemeester en wethouders naar zullen kijken is of er geen strijd is met het bestemmingsplan. Natuurlijk zal geen enkel bestemmingsplan voorzien in de aanwezigheid van een bewaarplaats voor asbussen, maar het is ook de vraag of dat dat nodig is. Het kan zijn dat een bestaande bestemmig zoals bijvoorbeeld 'maatschappelijke doeleinden' voldoende is. Het kan zijn dat een vrijstelling moet worden gevraagd. Dat hangt allemaal af van de inrichting en gedetailleerdheid van het bestemmingsplan. Er zijn bijvoorbeeld bestemmingsplannen waar een bijzondere begraafplaats niet apart is benoemd, omdat het een kloosterbegraafplaats is en men het hele terrein van het klooster onder een bestemming/benaming laat vallen. Dat is een kwestie van eigen beleid van de gemeente.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE