Urn mee in kist begraven


17 juli 2007

Vraag nummer: 4881  (oude nummer: 9489)

Geachte heer Van der Putten,

Hartelijk bedankt voor uw antwoord in advies nr. 9487 in de sub-rubriek 'Opgraven en herbegraven'.

Naar aanleiding van dit de volgende vraag:

Mag een urn bij een overledene in de kist geplaatst worden en met deze overledene worden begraven.
Bijv. wanneer een echtpaar voor crematie heeft gekozen en de achterblijvende partner later voor een begrafenis kiest en daarbij graag de urn in de kist geplaatst wil hebben zodat ze als echtpaar weer bij elkaar zijn en een gezamenlijke rustplaats hebben.

Een zelfde situatie kan zich natuurlijk ook voordoen wanneer bijv. een kind eerder is overleden, gecremeerd en bijgezet in een columbarium, en de ouders willen dit kind bij een van hen in de kist geplaatst zien en met een van hen worden begraven.

Met vriendelijke groet,

Alex de Boer
Uitvaartverzorging
J.Æ. de Boer & Zn
Sneek

Antwoord:

Geachte heer,

Nee, een urn mag ook niet IN een kist worden geplaatst. Want kan dan de urn niet opgraven als dat om een of andere reden nodig of wenselijk zou zijn, zonder de grafrust van de overledene te verstoren. Dat zal waarschijnlijk theorie zijn omdat de kans nagenoeg nihil is dat het nodig zal zijn of dat de rechthebbende dat wenst. Maar toch, de wetgever gaat er van uit dat alles wat begraven wordt, ook weer individueel opgegraven kan worden.

Men kan wel de as los in of op de kist verstrooien. Dan is er voor betrokkenen, naar ik aanneem, hetzelfde effect.

Daarnaast is het overigens de vraag of een begraafplaatshouder de plaatsing van een urn in een graf toestaat en of men verstrooiing in een graf toestaat. Voor de meeste is dat geen probleem, maar voor sommigen wel.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >