Uitstel crematie wegens technisch mankement


23 februari 2009

Vraag nummer: 6203  (oude nummer: 12379)

Is dit ooit al in nederland gebeurt en hoe word dan dit euvel wettelijk opgelost?

Crematies afgelast na gaslek

BRUGGE - In het Brugse crematorium konden zaterdag enkele crematies niet plaatsvinden na een gaslek in de technische ruimtes.

Het Brugse crematorium moest zaterdag volledig ontruimd worden. In de technische ruimtes van het crematorium was een gaslek ontstaan. De gastoevoer naar de vier ovens van het crematorium werd onmiddellijk afgesloten uit voorzorg en plechtigheden werden stilgelegd. Een half uurtje nadat de brandweer en de gasmaatschappij alles grondig gecontroleerd hadden, mocht iedereen terug binnen. Omdat de ovens buiten werking werden gesteld, konden enkele crematies niet plaatsvinden, maar er werd wel in alle gevallen een plechtigheid gehouden.

'In totaal hadden wij zaterdag elf crematies. In twee gevallen werd er een plechtigheid gehouden zonder urne', zegt Vincent Deleu, manager van het Brugse crematorium. 'Die crematies werden verschoven naar begin volgende week. Gelukkig kunnen we nu opnieuw beschikken over twee van de vier ovens, zodat we nu op halve kracht verder kunnen werken. Wij hebben aan alle families om begrip gevraagd voor de vertragingen. Twee van de vier ovens zijn verzegeld en zullen in de loop van maandag kunnen worden hersteld. We moeten nu zo snel mogelijk de wisselstukken voor de ovens per boot vanuit Engeland hier krijgen.'

Als alles zoals gepland verloopt, kan het crematorium vanaf dinsdag weer normaal werken.

Antwoord:

Geachte heer,

Het is mij onbekend of het stil leggen van ovens wegens een technisch mankement in Nederland al eens is voorgekomen. Het zou natuurlijk best kunnen. Overal kan wel eens iets kapot gaan of verkeerd gaan. Maar ik heb er nooit iets over gehoord.

U bedoelt met 'wettelijk opgelost' waarschijnlijk dat men dan niet meer de termijn van 5e dag na die van het overlijden kan aanhouden voor de crematie, als er een of meer dagen niet gecremeerd kan worden. Ja, dat kan. Dat is dan pech, maar overmacht. Je kunt een stoffelijk overschot dan wel naar een ander crematorium brengen, maar ik denk niet dat dat zinvol is. Er gebeuren geen rampen als een stoffelijk overschot niet de 5e maar de 6e of 7e dag wordt gecremeerd. En extra 'gesleep' met een overledene zal iedereen als onwenselijk ervaren.

Juridisch zou een familie kunnen stellen dat een crematorium in gebreke blijft als niet binnen de wettelijke termijn gecremeerd kan worden vanwege een mankement. Juridisch is dat dan ook zo, ook al is het niet verwijtbaar. De familie kan wegens een gebrek in de nakoming van de (crematie)overeenkomst, deze ontbinden en naar een andere crematorium uitwijken. Maar dan moet je zoeken naar een crematorium dat toevallig direct plaats heeft. Dat is niet zinvol als het euvel binnen 2 dagen kan worden opgelost. Emotioneel is het uitwijken waarschijnlijk ook een grotere last dan het rustig afwachten.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn