Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Tweemaal cremeren (as van de vrouw mee in de kist van de man)


16 juni 2007

Vraag nummer: 4823  (oude nummer: 9354)

De man wil na zijn overlijden de as van zijn vrouw mee in de kist om samen nogmaals te worden verast.

Is dit OK???

Antwoord:

Geachte heer,

Dit is absoluut niet OK. Dit is volstrekt verboden.
Het is wettelijk voorschrift dat ieder lichaam apart gecremeerd wordt, zodat er geen verwisseling van as plaats kan vinden. Er staat niet met zoveel woorden in de wet dat er geen asbus extra mee de kist in mag, maar als we dit soort varainaten van buitengewone wensen letterlijk in wetgeving moeten noemen, wordt de Wet op de lijkbezorging tien keer zo lang. En de strekking van de wet is helder.

Het wettelijke voorschrift dat ieder mens apart moet worden gecremeerd heeft twee redenen.
De eerste is dat het publiek de garantie heeft dat iedereen apart wordt gecremeerd en dat ook de as zorgvuldig apart wordt gehouden, zodat er geen verwisseling plaats kan vinden. Je ziet aan de as immers niet of het de as van opa is of die van een willekeurige vreemde. De wetgever garandeert dat er geen verwisseling of vermenging tijdens of vlak na de crematie plaats kan vinden.
De tweede reden is dat Justitie wil dat de as nog onderzocht kan worden na de crematie. Dat is ook een van de redenen waarom een asbus niet binnen een maand na de crematie mag worden afgegeven door het crematorium. Als de as van verschillende personen gemengd zou zijn, heeft onderzoek van de as weinig zin meer.

Na de crematie van de man kan diens as wel vermengd worden met de van de vrouw. In juridische zin is dan sprake van verstrooiing van de as van beide personen, ook als alles samen in 1 pot gaat. Want de as is niet meer identificeerbaar als de as van één persoon. Justitie of een nabestaande kan niet meer de as van één persoon (óf de man, óf de vrouw) opvragen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE