Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Tweede kamer en termijn ruimen asbussen


8 oktober 2008

Vraag nummer: 5729  (oude nummer: 11406)

Geachte Mr. W. van der Putten.

Is het wetsvoorstel om asbussen nog 10 jaar i.p.v 20 jaar te bewaren behandelt September, door de tweede kamer ?

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, de Tweede Kamer heeft vorige maand twee keer inhoudelijk over wetsvoorstel 30696 inzake wijzigingen van de Wet op de lijkbezorging vergaderd. En eind van de maand, op 30 september 2008, is er ook gestemd. Onderdeel van het voorstel was om asbussen (in artikel 66, eerste lid, Wlb) in plaats van 20 jaar voortaan 10 jaar te bewaren, alvorens ruiming mogelijk wordt. Dat staat in artikel R van de wijzigingswet.

Het - op een aantal andere punten nog door amendementen aangepaste - wetsvoorstel ligt nu formeel bij de Eerste Kamer.
Zoals u weet kan de Eerste Kamer niets meer aan de tekst van het wetsvoorstel veranderen. Ik zie geen reden voor problemen bij de behandeling, zodat er een goede kans is dat deze wetswijzigingen begin volgend jaar kracht van wet verkrijgen.

U kunt de tekst van het definitieve wetsvoorstel vinden op de site http://www.overheid.nl/op/
Bij 1 aanvinken 'Kamerstukken Eerste en Tweede Kamer' en bij 2b bij Publicatienummer: invullen 30696 en bij Volgnummer kamerstuk: A.
U ziet dan Kamerstuk 2008-2009, 30696, nr. A, Eerste Kamer (26 Kb) Wijziging van de Wet op de lijkbezorging; Gewijzigd voorstel van wet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE