Tijdelijk vasthouden urn (op begraafplaats)


13 maart 2009

Vraag nummer: 6289  (oude nummer: 12505)

Van beheerder begraafplaats;
Een opdrachtgever van een crematie heeft een verzoek gedaan tot het bijzetten van de urn met daarin de as van haar moeder, op de begraafplaats. Zij heeft grafrechten aangevraagd en betaald voor een urnengraf.
De overige kinderen uit dit gezin gaven later aan dat zij de as willen verstrooien elders op dezelfde plaats waar ook de as van hun vader is verstrooid. Er is geen wilsbeschikking van de overleden moeder.
De urn is tijdelijk in bewaring op de begraafplaats. Moet direct de wens van de opdrachtgever gevolgd worden ? Mag of moet de urn een (kleine) tijd in bewaring blijven in afwachting van evt. verdere rechterlijke uitspraak en zo ja hoe lang ? (opdr.gever, rechthebbende wil bijzetting graag z.s.m. doen plaats vinden)

Bij voorbaat dank.

Antwoord:

Geachte heer,

Alleen als zeker is dat er een rechtszaak is of komt - en dat moet niet blijken uit verhalen dat het er aan zit te komen maar uit een afschrift van de dagvaarding - kan de begraafplaats de asbus tijdelijk vast houden, totdat een onherroepelijk vonnis bekend is.

Maar ik zie eigenlijk geen bezwaar tegen de bijzetting van de asbus in een urnengraf. Ook niet als er een rechtszaak zou spelen. Dan wordt de asbus immers ook bewaard. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kosten en neemt het risico dat de asbus - ook op haar kosten - weer opgegraven moet worden.

De situatie op een begraafplaats is anders dan bij een crematorium. Bij een crematorium kan de asbus afgegeven worden, wat een nabestaande in de gelegenheid stelt om de as te verstrooien of op een onbekende plek bij te zetten. Bij bijzetting op een begraafplaats kan niemand de asbus meenemen, althans niet zonder strafbare handelingen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn