Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Site voor registratie crematies?


1 juni 2013

Vraag nummer: 34753

ik ben met een stamboom bezig en kom nu vaak tegen dat de overleden mensen niet geregistreerd zijn omdat ze gecremeerd zijn nu is mijn vraag wat wordt er met die gegeven gedaan en klinkt misschien raar maar is het weg is weg want zoals bij begraven is er een site die het allemaal bijhoud is dat er ook voor een crematie en zo nee mag zoiets opgezet worden en ben je dan papieren voor nodig of iets anders

ik hoop dat u mijn verder kan helpen

vriendelijke groeten
XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er zijn inderdaad sites die graven op begraafplaatsen registreren. Die sites geven echter geen compleet beeld van iedereen die ooit begraven is. Maar ze kunnen wel een hulp bij stamboomonderzoek zijn.
Er is echter geen site die alle begravingen noteert. En er is inderdaad ook geen site die alle crematies noteert.

Ik merk echter graag het volgende op.
De graven op begraafplaatsen kunnen ook graven zijn van mensen die gecremeerd zijn. Er kunnen asbussen in staan. Dat kan zowel een graf met een gewoon formaat van ongeveer 2 bij 1 meter zijn, als een wat kleiner formaat urnengraf. Veel begraafplaatsen hebben ook urnenmuren of columbaria.

Gegevens van mensen die gecremeerd zijn, zijn wel op te vragen, namelijk bij de crematoria. Crematoria zijn wettelijk verplicht om aan iedereen die dat wil weten, te vertellen of een bepaalde persoon bij hen gecremeerd is. Dus alleen inzake een concrete persoon. Een crematorium hoeft niet te vertellen wie er bijvoorbeeld allemaal in het jaar 2012 bij haar gecremeerd is. Maar als u de vraag stelt of de heer J. de Jong (met geboortedatum) of mevrouw V. de Vries (met geboortedatum) daar gecremeerd is, moet men dat mededelen. Ook moet men vertellen wat er met de as is gebeurd, voor zover het crematorium dat weer. Ofdat de as bij het crematorium verstrooid is, elders verstrooid is, of aan de familie is afgegeven.
Als u weet waar iemand gewoond heeft, is het vaak niet moeilijk om te bedenken waar iemand gecremeerd is.

U mag zelf inderdaad een site opzetten met gegevens van personen die gecremeerd zijn en daar ook aangeven wat er met de as is gebeurd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Waarom moet je na de crematie een maand wachten op de as?TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE