Samen cremeren na opgraven?


24 september 2004

Vraag nummer: 3327  (oude nummer: 4694)

Wij willen de stoffelijke resten van onze ouders (overleden 1973 en 1976) laten opgraven en cremeren. We willen de as later in 1 urn bijzetten.
Er is verschil van mening tussen begraafplaats en begrafenisonderneming. De een zegt dat de stoffelijke resten in een kist kunnen. Het crematorium zegt dat er 2 kisten moeten zijn en 2 crematies.
Wie heeft gelijk?
Alvast bedankt voor uw reactie.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Als wordt opgegraven om te cremeren moet er verlof van de burgemeester zijn en toestemming van de officier van justitie. Dat als eerste.

De resten van de lichamen moeten in aparte kisten (of aparte bottenkistenjes) apart worden gecremeerd. Het is een wettelijke regel (in het Besluit op de lijkbezorging) dat lijken (formeel gaat het hier nog steeds om lijken in de zin van de wet) individueel worden gecremeerd. Als u als nabestaanden later de as van uw ouders bij elkaar wilt doen (mengen komt juridisch overeen met verstrooien), dan is dat uw zaak, maar het crematorium mag dat niet doen.
Dit is niet aan de termijn gebonden. Ook als men de (resten van de) stoffelijke overschotten na 80 of 140 jaar wil cremeren, ook al is er bijna niets van over, moet het apart.
De wetgever is er altijd op gespitst geweest om wettelijk te garanderen dat crematie individueel is en dat as na crematie tot 1 individu herleidbaar is. Dat de nabestaanden er later zelf letterlijk 'een potje' van maken in de zin van '1 potje', is prima, maar het crematorium mag dat niet.

Stoffelijke resten mogen alleen 'gemengd' worden gecremeerd als het gaat om de crematie van resten na ruiming. De crematie is dan anoniem, in opdracht van de houder van de begraafplaats (maar wel uitsluitend met toestemming van de rechthebbenden van de graven dat zij met deze vorm ruming instemmen). De asresten worden dan ook niet ter beschikking gesteld aan nabestaanden, want er is niet meer na te gaan wiens as het is.
Dat is hier dus niet aan de orde.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn