Ruimen asbus


13 mei 2008

Vraag nummer: 5404  (oude nummer: 10691)

Geachte heer van der Putten,

Als het termijn verstrijkt van een urnengraf, de familie doet afstand van de urn, mag deze dan verstrooid worden in het verzamelgraf op de begraafplaats?

Met vriendelijke groet,

L.P. Buijs, beheerder begraafplaats.

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, dat mag, als de termijn van 20 jaar verstreken is. Ruiming van een asbus mag pas na 20 jaar na de crematie geschieden, tenzij de rechthebbende van het urnengraf uitdrukkelijk toestemming geeft voor de verstrooiing, dan kan het binnen die termijn.

In het voorstel tot wijziging van de Wet op de lijkbezorging dat momenteel bij de Tweede Kamer ligt, zal de termijn van 20 jaar worden gewijzigd in 10 jaar.

Verstrooiing in een verzamelgraf is geen probleem, maar ik zou dan wel de (hele) begraafplaats eerst aan laten wijzen als strooiveld, als dat nog niet gebeurd is. Er mag wel incidenteel verstrooid worden, maar als begraafplaats zou ik de formaliteiten maximaal in acht nemen om zo zorgvuldig mogelijk te zijn.

Zie vergelijkbare vragen in de sub-rubrieken Cremeren > Bijzetten asbus (bijvoorbeeld vraag 9759: Ruimen asbus als rechthebbende termijn niet verlengt) en Cremeren > Overig cremeren en Cremeren > Urn/monument (bijvoorbeeld vraag 9428: Uitstrooien of niet? (na einde huur urnengalerij).
En eventueel ook Cremeren > Strooiveld (bijvoorbeeld vraag
10005 > Vergunning aanleg strooiveld).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn