Rekening crematie


2 februari 2002

Vraag nummer: 753  (oude nummer: 897)

Wie is er verantwoordelijk voor het betalen van de rekening van een crematie. De familie of degene die de crematie heeft geregeld en de handtekeningen heeft gezet?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,
U vraagt wie verantwoordelijk is voor het betalen van de rekening van een crematie: de familie of degene die de crematie heeft geregeld en zijn handtekening heeft gezet.
Het antwoord luidt: dat verschilt vanuit welke invalshoek je kijkt. Beide mogelijkheden zijn juiste antwoorden, maar voor verschillende partijen.Dat lijkt een woordraadseltje, maar het zit zo.
Degene die de crematie regelt en de opdracht met zijn/haar handtekening bekrachtigt, moet er voor zorgen dat de rekening betaald wordt, desnoods uit eigen zak. Dat geldt vanuit de optiek van het crematorium. Het crematorium hoeft niet de hele familie langs te gaan, maar kan bij één persoon aankloppen.
Die ene persoon, de opdrachtgever, hoeft echter het geld niet alleen en zelf op te hoesten. Hij regelt normaliter dat deze kosten uit de nalatenschap worden voldaan door de executeur-testamentair; meestal is of wordt hij dat zelf. Als de nalatenschap onvoldoende is, mag hij de erfgenamen aanspreken om de kosten te delen. Erfgenaam zijn is niet alleen een lust, maar ook een last. Als de erfgenamen de erfenis verwerpen, of niet scheutig of willig zijn om te betalen, zijn zij toch aansprakelijk voor de kosten van de lijkbezorging. Dat vloeit voor uit het Burgerlijk Wetboek, dat een zorgplicht kent voor ouders, kinderen en een kleine kring van (ook aangetrouwde, ook nog na scheiding (!)) verwanten, zowel bij leven als bij dood.
Kortom: het crematorium kan de opdrachtgever vragen de rekening te betalen en verlangen dat hij het desnoods voorschiet, maar de opdrachtgever kan de kosten verhalen op de nalatenschap en zonodig op de (rest van de) familie.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn