Rechthebbende geeft geen toestemming verstrooien as


24 oktober 2013

Vraag nummer: 36078

Geachte Heer van der Putten,
20 Jaar geleden is er bij ons op de begraafplaats een urn geplaatst in de urnenmuur. Intussen zijn de grafrechten verlopen, en de rechthebbende (echtgenote van de overledene) gaf aan de rechten niet meer te willen verlengen. Echter wil ze geen schriftelijke toestemming geven om de as te verstrooien. Een kleinkind van Mevr. heeft ons benaderd en medegedeeld dat Oma noch schriftelijk noch telefonisch benaderd wenst te worden.
Kunnen wij zonder schriftelijke toesteming van de rechthebbende de as op de begraafplaats uit strooien?
In afwachting van uw antwoord,
Met vriendelijke groet,
Mevr. H. Boudewijns.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als de grafrechten verlopen zijn en de voormalige rechthebbende niet te kennen heeft gegeven om nog iets met de as te willen, kunt u de asbus ruimen. Ruiming geschiedt door verstrooiing.

Er zit een juridisch belangrijk verschil tussen ruiming en verstrooiing, hoewel het feitelijk op hetzelfde neerkomt. Ruiming mag de begraafplaatshouder doen zonder toestemming van de vroegere rechthebbende. Verstrooiing behoeft de toestemming van de persoon die de beschikkingsmacht heeft over de as.

Ruiming ban een asbus mag pas:
- na 10 jaar na de crematie, en
- nadat de gebruiksrechten op de nis of andere grafruimte verlopen zijn, en
- wanneer de rechthebbende niet heeft aangegeven een verlenging te wensen of geen andere wens met betrekking tot de asbus heeft aangegeven.
Dat is in deze situatie het geval.

U hoeft in het geval dat de rechten verlopen zijn de voormalige rechthebbende niet om toestemming voor verstrooiing te vragen. U kunt hem of haar eenvoudigweg de mededeling doen dat u de asbus na een bepaalde datum ruimt. Dan mag u de as verstrooien.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Waarom moet je na de crematie een maand wachten op de as?TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn