Reactie op 10185


29 januari 2008

Vraag nummer: 5167  (oude nummer: 10215)

Geachte heer van der Putten,

In uw antwoord op vraag 10185 zegt u dat het verwijderen van zinken binnenkisten niet hoeft en niet wettelijk geregeld is. Mijns inziens ligt het wat genuanceerder. Zie de artikelen 4 jo 8 jo 16 van het Besluit op de lijkbezorging.
Zink is bij mijn weten een metaal. Een metalen kist (of binnenkist) mag dus niet volgens de Nederlandse regelgeving. Alleen als een kist vanuit het buitenland Nederland binnenkomt om hier te worden begraven of gecremeerd, doet de wetgever niet moeilijk. Bij begraven moet dan wel de ondoordringbaarheid van de kist worden opgeheven.

Met vriendelijke groet,
Karin Been.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In vraag 10185 ging het er om of er een wettelijke verplichting is om bepaalde zaken bij crematie te verwijderen. Die verplichting is er niet. Voor zinken kisten is zelfs bepaald, zoals we beiden constateren, dat deze zijn toegestaan. Maar geen enkel crematorium laat zinken kisten toe. En ook steeds meer begraafplaatsen verbieden ze in hun beheersverordening of -reglement. Als crematoria en begraafplaatsen zinken kisten verbieden, moet de overledene worden omgekist.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn