Reactie 12736


8 april 2009

Vraag nummer: 6387  (oude nummer: 12737)

Geachte heer Van der Putten,

Zou het kunnen dat crematorium Maaslanden de urn recent heeft ontvangen en niet eerder dan na een maand wil afgeven? Ik weet van sommige Nederlandse crematoria dat ze de bewaartermijn van een maand ook hanteren bij een asbus ontvangen van een buitenlands crematorium.

Eerlijk gezegd weet ik niet of dat inderdaad ook moet. De crematie heeft immers niet in Nederland plaatsgevonden. Maar daar zult u vast het antwoord op weten.

Antwoord:

Geachte heer,

Er geldt inderdaad een bewaartermijn van een maand na de invoer van de asbus uit het buitenland. Maar niet de houder van het crematorium moet de asbus dan een maand bewaren, maar de nabestaande die de zorg voor de asbus op zich neemt. Dat staat in artikel 60, tweede lid, Wet op de lijkbezorging (Wlb).

Het crematorium kan de asbus dus direct afgeven. Dat sommige Nederlandse crematoria de bewaartermijn van een maand ook hanteren bij een asbus ontvangen van een buitenlands crematorium, lijkt me onjuist. Er is geen wettelijke basis voor. De nabestaande die de asbus laat overkomen, kan hem direct opeisen.

De termijn van artikel 60, tweede lid, Wlb is echter een tamelijk theoretische bepaling. Geen enkele nabestaande kent de wet, er is niemand die het controleert. Een asbus hoeft niet via een crematorium ingevoerd te worden, men kan hem ook direct aan een nabestaande toesturen. Volgens Duitse wetgeving mag een Duits crematorium dat niet doen; die mag de asbus alleen aan een uitvaartinstelling toesturen.
In theorie is het strafbaar (artikel 80 Wlb) als een nabestaande zich niet aan artikel 60 Wlb houdt. Maar wie moet dan het strafbare feit bij de politie aangeven? Het lijkt me ook lastig te bewijzen, want dan moet je over verzendgegevens van een buitenlands crematorium beschikken. Stel dat een nabestaande de as binnen een week na ontvangst van de asbus verstrooit, dan heb je een strafbaar feit, maar ja, het is onomkeerbaar.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >