Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Overlijden opdrachtgeefster


28 september 2005

Vraag nummer: 4058  (oude nummer: 6548)

In april 2004 heeft er een crematie plaatsgevonden, waarvan de opdrachtgeefster in 2005 is overleden zonder dat er een asbestemming is aangegeven. Wie is nu gemachtigd om de asbestemming te bepalen de aanvrager van de crematie van de laatst overledene of eventuele kinderen van de eerste overledene ?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De wet geeft hier een regeling voor, ook al is die vaag. In artikel 18 lid 1 staat, dat in de lijkbezorging wordt voorzien (...) door degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden. Voor het woordje 'lijkbezorging' mag men ook 'asbestemming' invullen, gelet op lid 2 van artikel 18.

Ik zou in een geval als dit kijken naar de personen in kwestie en hun relatie tot de (as van de) eerste overledene. Als de opdrachtgeefster een 2e echtgenote is van de overledene en een van haar eigen kinderen de crematie heeft geregeld is het wat vreemd om zo'n opdrachtgever/kind die een vreemde is ten opzichte van de in 2004 overleden persoon, over de as te laten beslissen. Dan zou ik een eigen kind van de overledene voor laten gaan. Maar het kan ook zijn dat het 2e huwelijk kort na de geboorte van zo'n kind plaats vond en dat zo'n kind ongeveer 20 jaar samen met de 1e overledene deel van een gezin heeft uitgemaakt. Wat is dan het verschil tussen een 'eigen' kind en een niet eigen kind dat de overledene feitelijk wel als vaderfiguur heeft gekend?

Maar, eigen kind of niet. Het is een wat theoretische benadering, want wanneer melden zulke mensen zich tegelijkertijd? Niet, denk ik. Als zich meerdere mensen melden zou ik gewoon de eerste nemen. Ik zou afwachten wie zich meldt en die persoon accepteren, tenzij dat duidelijk iemand zonder enige status is, zoals de buurman. De wetgever gaat er eigenlijk van uit dat zulke vraagstukken zich in de praktijk oplossen doordat de mensen die emotioneel het meest betrokken zijn, zich het eerste zullen melden. En dat is ook de bedoeling van de wet.

Als zich niemand meldt, zou ik een soort herinneringsbriefje sturen aan 'de erven' van de mevrouw die in 2005 overleed.

Mr. W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE