Overgebleven metalen na crematie


3 mei 2010

Vraag nummer: 7542  (oude nummer: 15696)

Kan iemand voor zijn overlijden zelf bepalen wat er gebeurt met de metalen die in zijn lichaam zitten en die overblijven na overlijden?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja, dat kan.

De lijkbezorging dient op grond van artikel 18, eerste lid, Wet op de lijkbezorging te geschieden conform de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden.
Het tweede lid van artikel 18 zegt: Onder lijkbezorging wordt voor de toepassing van deze paragraaf begrepen het geven van bestemming aan de as van een gecremeerd lijk.
Mij lijkt derhalve dat het geven van een bestemming van restanten van metalen van/tussen as tot de competentie van een (a.s.) overledene te behoren. Het is niet onuitvoerbaar om metalen uit het lichaam na crematie apart te nemen en een bepaalde bestemming te geven.
Iemand kan een dergelijke wens mondeling te kennen geven, maar het is nog beter haar op schrift te stellen.

In beginsel is het zo dat door de overdracht van het stoffelijk overschot aan het crematorium afstand wordt gedaan van alles wat in en bij dat stoffelijk overschot zit. Maar men kan tevoren met het crematorium wel afspraken maken dat metalen terug worden gegeven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >