Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraven en alsnog cremeren?


29 november 2002

Vraag nummer: 1765  (oude nummer: 2133)

Thu Jan 3 21:04:17 2002

Mag iemand die 2 jaar geleden is begraven alsnog opgegraven en gecremeerd worden? Wat voor rechten heeft de weduwe c.q. de kinderen?

Antwoord:

Fri Jan 4 00:39:24 2002

Geachte heer of mevrouw,

In het algemeen is het 't beleid dat men of binnen 2 maanden na een begrafenis of pas na 10 jaar een stoffelijk overschot mag opgraven voor een herbegraving of crematie. Men moet wel een zeer dringende reden hebben om binnen die periode van 9 jaar en 10 maanden een opgraving te wensen.

In principe is de persoon die opdracht heeft gegeven voor de begrafenis en die rechthebbende van een graf is, degene die alsnog crematie kan vragen. Als dat een andere persoon is dan de weduwe of een van de kinderen, heeft die persoon het in principe voor het zeggen. Andere betrokkenen kunnen evenwel tegen een besluit van de burgemeester om opgraving toe te staan, bezwaar maken. Het hangt van de situatie en een ieders argumenten af, wiens wens dan wordt gerespecteerd. Het is niet zo dat bezwaar van een weduwe of een kind per definitie doorslaggevend is.

mr W.G.H.M. van der Putten

4 januari 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE