Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ook bewaring as bij crematie na een opgraving?


25 maart 2010

Vraag nummer: 7461  (oude nummer: 15556)

Geachte,
Mijn vraag: is het daadwerkelijk van toepassing dat de as van een stoffelijk overschot,welke na 40 jaren te zijn begraven geweest en opgegraven, dat dit na de crematie weer een wettelijke termijn van 4 weken in het crematorium moet blijven?

In afwachting van uw antwoord, met vriendelijke groet. J. de Voogt

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, dat is van toepassing. En niet een termijn van 4 weken, maar van een maand.

Artikel 28 van de Wet op de lijkbezorging (Wlb) regelt in lid 3: "Een opgegraven lijk mag worden gecremeerd, wanneer het verzoek daartoe gedaan wordt door de in artikel 18 bedoelde persoon (dat is na een begraving de rechthebbende op het graf). De paragrafen 1, 2 en 3 van hoofdstuk II zijn ten aanzien van de crematie niet van toepassing."
Hoofdstuk II van de Wlb bevat algemene voorschriften voor de lijkbezorging. De paragrafen 1, 2 en 3 zijn de artikelen 3 t/m 17.

Dat de houder van het crematorium zorg draagt voor de bewaring van een asbus gedurende minimaal een maand na het bergen van de as in de bus, is geregeld in het eerste lid van artikel 59 Wlb. Artikel 59 staat niet in de paragrafen 1, 2 en 3 van hoofdstuk II. Dat artikel is (dus) ook van toepassing bij een crematie na een opgraving.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE