Ontheffing bewaartermijn as


12 februari 2015

Vraag nummer: 41486

Beste meneer Van der Putten,

Onze oudtante uit België wil bij overlijden gecremeerd worden in Nederland. Haar wens is dat de as wordt uitgestrooid nabij haar woonplaats in België. In België kan de as direct na crematie worden meegegeven en is dit ook gebruik. Nu heb ik begrepen dat in Nederland 1 maand gewacht moet worden. Als wij kunnen aantonen dat de familie eensgezind is in haar wens, kan daarvan dan worden afgeweken? Ik wil het crematorium niet iets vragen wat wettelijk niet is toegestaan. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?

Alvast hartelijk dank voor uw deskundig advies.

Met vriendelijke groet,
Josien Schoneveld.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik kijk eerst eens even naar de regels.

Artikel 59, lid 1, van de Wet op de lijkbezorging regelt de bewaartermijn van 1 maand: de houder van het crematorium draagt zorg voor de bewaring van een asbus gedurende minimaal een maand na het bergen van de as in de bus.

Volgens artikel 59, lid 4, kan de officier van justitie, bedoeld in artikel 14, op verzoek van de in artikel 18 bedoelde personen in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van de in het eerste lid genoemde termijn.

Artikel 14 regelt:
1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden als bevoegde officier van justitie en als bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand aangemerkt die van de plaats, waar betreffende de overledene of doodgeborene ingevolge aangifte een akte in het register van overlijden is ingeschreven.
2. Bij gebreke van een akte zijn bevoegd de officier van justitie en de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van begraving of crematie.

Wat betekent dit concreet voor u?

Als uw oudtante in Nederland wordt gecremeerd, mag de asbus pas worden vrijgegeven na de bewaartermijn van een maand. De (in artikel 18 bedoelde) persoon (is degene) die de opdracht voor de crematie heeft gegeven is bevoegd om ontheffing van die termijn te vragen bij de officier van justitie. Dan kan de asbus eerder worden afgegeven. Als iemand in Nederland is overleden en dus daar het overlijden bij een gemeente is gemeld en in de registers is ingeschreven, moet de ontheffing worden aangevraagd bij de officier van het arrondissement waar die gemeente ligt.
Maar uw oudtante overlijdt waarschijnlijk thuis in België. Dan is er geen aangifte van overlijden bij een Nederlandse gemeente. In dat geval moet men naar de officier van justitie die bevoegd is voor de gemeente waar het crematorium ligt.

U moet de ontheffing van de officier van justitie zelf aanvragen en zelf motiveren; het crematorium kan dat niet voor u doen.
U moet de officier van justitie dan overtuigen van een 'bijzonder geval'. Dat de familie eensgezind is in de wens, is fijn, maar niet bijzonder.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >