Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Naamplaatje crematorium; wiens handtekening nodig?


20 januari 2007

Vraag nummer: 4594  (oude nummer: 8716)

Geachte heer van der Putten,

Ik kreeg onderstaande vraag binnen. Heeft u wellicht een antwoord voor mij?

Zoals meestal na het overlijden van de laatste ouder ontstaat er ruzie bij de kinderen over erfenis en verzorging van de uitvaart.
Zo ook binnen de fam. van mijn schoonouders.
Na het overlijden van de laatste ouder van mijn schoonmoeder heeft 1 van de 8 kinderen zich opgeworpen om als contactpersoon te fungeren tussen alle instanties en de familie. Alles is in overleg en zo goed als mogelijk geregeld.
Nu na een half jaar na het uitstrooien van de as wil een deel van de inmiddels gebrouilleerde broers en zusters een gedenkplaat voor zowel de moeder als een eerder overleden broer op/bij het crematorium aan laten brengen. Hiervoor schijnt volgens de gemeente/crematorium een handtekening nodig te zijn van de (niet daaraan meewerkende) contactpersoon die ook bij het crematorium als contactpersoon geregistreerd staat.

Vraag concreet:
Is deze handtekening ook daadwerkelijk nodig en waarom specifiek van de contactpersoon?
Moeten alle broers en zusters accoord gaan met het plaatsen van deze plaat of mag deze ook geplaatst worden zonder toestemming van de anderen?

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Bij een nis in een urnenmuur of bij een graf is het zo dat alleen de persoon die rechthebbende is op die nis of dat graf toestemming kan en mag geven om bijvoorbeeld een gedenkplaat of een monument bij die nis of op dat graf te plaatsen.

Een dergelijke 'harde regel' die altijd en in heel Nederland geldt, is niet van toepassing op het wel of niet aanbrengen van een gedenkplaat op een muur of ander object waar een crematorium dergelijke gedenkplaatjes aanbrengt. Daar is een crematorium vrijer in het wel of niet toelaten van gedenkplaatjes, als derden er om vragen. Of men zulke aanvragen wel of niet accepteert, is een geheel eigen beleid van een crematorium. Ik kan me voorstellen dat het ene crematorium er anders mee omgaat dan een ander. Maar het crematorium is vrij er de eigen regels voor vast te stellen.

Ik neem aan dat het de familieleden die wel een naamplaatje wensen, het er om gaat om dat te doen bij het crematorium c.q. strooiveld waar de as is verstrooid. Maar men zou in principe ook een dergelijk plaatje bij een ander crematorium kunnen aanbrengen.
Wat volgens mij ook zou moeten kunnen, is dat de familieleden die een soort van gedenkplek wensen, een nis in een urnenmuur bij dat crematorium huren. Er hoeft niet per se een asbus in te staan. Men kan een nis afdekken met een plaat met naam of andere gegevens. Ik denk niet dat men de uitgifte van zo'n 'herinneringsruimte' kan of zal weigeren. Ik ben er ook tamelijk zeker van dat als zoiets voor de rechter zou komen, de rechter een herdenkingsruimte zou toestaan, ook als anderen er niets in zien.

Op veel begraafplaatsen is het mogelijk een graf specifiek als herdenkingsplek te huren. Er hoeft niemand begraven te worden om een monumentje te plaatsen.

Ik meen trouwens ook dat als over het naamplaatje de onenigheid zo ver zou oplopen dat het tot een kort geding zou komen, de rechter het plaatje zou toestaan. Maar dan is er geen kans in een rechtszaak tegen het crematorium, dat mag altijd eigen regels voor het wel of niet aanbrengen van een plaatje hanteren. Maar dan is er wel een - ik denk goede - kans in een rechtszaak tegen de contactpersoon die zijn handtekening voor instemming weigert.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE