Mag een machtiging afgifte asbus op meerdere namen staan?


23 januari 2009

Vraag nummer: 6103  (oude nummer: 12191)

Om de dienstverlening richting nabestaanden en de samenwerking met uitvaartondernemers die zich actief bezighouden met asbestemmingen te verbeteren, wil ik graag weten of een machtiging -van de rechthebbende van as- richting de uitvaartondernemer ook 2 namen mag bevatten. Ons crematorium geeft as altijd alleen aan de rechthebbende mee , óf deze moet een schriftelijke machtiging op naam geven van de PERSOON die de as namens de rechthebbende op mag halen. Deze persoon moet zich dan persoonlijk identificeren en ervoor tekenen dat hij/zij verklaart de as in ontvangst te hebben genomen (een rechthebbende moet dat natuurlijk ook als hij/zij zelf komt).
Kan een machtiging van een rechthebbende twee personen aanduiden die namens een bedrijf de as op mogen halen? Want ik ga er vanuit dat een machtiging altijd op persoonlijke titel afgegeven dient te worden omdat er ook een persoonlijke identificatie voor nodig is.
Of kan een gemachtigde ook weer iemand anders machtigen??? In mijn optiek zou het bij een verdere machtiging niet meer de zeggenschap van de rechthebbende zijn t.a.v. de asbestemming. Ik ben erg benieuwd naar uw antwoord.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja, een machtiging kan voor meerdere personen c.q. namen gelden. Maar ook voor een bedrijf, bijvoorbeeld een uitvaartonderneming, kan een machtiging worden afgegeven. Ook zonder concrete namen van medewerkers van dat bedrijf te noemen.

De persoon die de asbus dan ophaalt, moet er natuurlijk voor tekenen. Heel verstandig van u om altijd te verlangen dat men zich identificeert; ik zou ook altijd een copie van het identificatiebewijs of een aantekening van het soort bewijs en het nummer bewaren.
Als een persoon namens een bedrijf de asbus ophaalt, zal hij zich niet alleen persoonlijk moeten identificeren, maar ook moeten kunnen bewijzen dat hij van dat bedrijf is. Dat kan een visitekaartje zijn en van bepaalde personen zal het u bekend zijn dat het iemand van een bepaald bedrijf is. Als u dat zeker weet is een nader bewijs ook niet nodig. Maar als u twijfelt en iemand bijvoorbeeld geen visitekaartje heeft of een 'bewijs' dat hij van een bepaald bedrijf is, kunt u ook even naar dat bedrijf bellen en het navragen. U kunt dan aantekenen dat u gebeld hebt, wanneer en hoe laat en met wie u dan telefonisch gesproken hebt.

Een machtiging voor het laten ophalen van een asbus zegt op zich nog niets over de zeggenschap over de as voor wat betreft de asbestemming. Als persoon A de opdrachtgever van de crematie is (en dus gerechtigd is om de asbestemming te bepalen) en hij persoon B machtigt om de asbus op te halen, wil dat nog niet zeggen dat B vervolgens de asbestemming mag bepalen. Dat mag A nog altijd doen.
Maar als u de asbus aan B hebt afgegeven, is uw zorg en plicht ten aanzien van de asbus afgelopen. Als B vervolgens dingen zou doen die A niet zou willen, staat u er buiten.

Of een gemachtigde een ander kan machtigen is de vraag. Als persoon A een machtiging afgeeft voor persoon B, mag B niet op eigen houtje een machtiging afgeven voor persoon C. Tenzij A in zijn machtiging aan B hem de vrijheid geeft om weer een ander aan te wijzen; dan mag het wel.
Maar als B een bedrijf is, dan kan B wel werknemers C of D sturen. Maar C of D handelen dan als zijnde B. B mag niet een ander bedrijf machtigen.
Dat is het verschil tussen vertegenwoordigen en machtigen. Als C en D werknemers van B zijn, vertegenwoordigen zij B.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn