Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kan uitvaartonderneming een urnenmuur exploiteren?


6 september 2014

Vraag nummer: 39776

Op onze gemeentelijke begraafplaatsen is asbestemming slechts mogelijk door bijzetten in een graf, uitstrooien op strooiveld/strooiroute of in een urnengraf. Er zijn geen urnenmuren op de begraafplaatsen.

Een begrafenisondernemer heeft ons verzocht om een urnenmuur te realiseren. Echter onze exploitatie laat deze investering (ook een modulair systeem; kleinschalig beginnen) momenteel niet toe.

Nu is het volgende intern geopperd: “Zou er bereidheid zijn bij de begrafenisondernemers zelf te investeren in de realisatie van een urnenmuur? (PPS-constructie)”

Los van de vraag of die bereidheid er zou zijn zou m.i. de vraag beantwoord moeten worden in hoeverre het verstandig is om dat verder te onderzoeken.

Bestaat zoiets al voor zover u weet (voor een urnenmuur of anderszins)? En wat zijn de overwegingen daarbij om dat al dan niet op die manier te regelen.

Hoe zou het verdienmodel er voor de gemeente dan uitzien en voor de begrafenisondernemer?

Misschien passen deze vragen niet helemaal bij uw expertise, maar weet u uit ervaring hier toch het een en ander van? Vandaar dat ik het toch even durf voor te leggen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie!

Met vriendelijke groet,

gemeente X

Antwoord:

Geachte heer,

Ik ken geen voorbeelden van een situatie in den lande, waarbij een particuliere onderneming een urnenmuur op een gemeentelijke (of kerkelijke) begraafplaats plaatst, onder wat voor afspraken dan ook.
Als ze zouden bestaan, zou ik er waarschijnlijk met mijn vele contacten wel van gehoord hebben.

In de regel ben ik geen pleitbezorger van urnenmuren op begraafplaatsen, omdat het een voorziening is die meestal kostbaar is en soms weinig gebruikt wordt, zodat het vooral een kostenpost en zorgenkind is.
Ik adviseer gemeenten in den regel om urnengraven uit te geven, om de simpele reden dat zij meestal geen extra investering vergen. Urnen bijzetten in gewone graven kan natuurlijk ook. Het houdt ook de kosten voor nabestaanden laag.

Het punt van urnennissen is, dat zij de uitgifte van urnengraven kunnen belemmeren. Dan kannibaliseert de ene dienst de andere. Bij een PPS-constructie als een 'deels private' urnenmuur krijgen uitvaartondernemers een belang om nabestaanden de keuze voor een nis in de urnenmuur te adviseren, omdat ze daar aan zouden kunnen verdienen.

Ik zou als ik u was geen urnenmuur plaatsen (of van een ondernemer toestaan) als daardoor de inkomsten van de urnengraven terug lopen.
Stel dat een ondernemer bereid zou zijn om zelf in een urnenmuur te investeren. Dat is denkbaar. Een oplossing is om van de ondernemer voor het gebruik van urnennissen een tarief overeen te komen dat gelijk ligt aan het tarief van een urnengraf. Ik meen dat dat tarief bij u in de orde van grootte van 40,- euro per jaar ligt. Dan zou ik die 40,- per (gebruikte) nis in rekening brengen bij de uitvaartondernemer, die zelf mag weten wat voor tarief hij zijn klanten in rekening brengt.
De tarieven voor het gebruik van een nis in een urnenmuur bij de crematorium ligt zo ongeveer op 100,- per jaar. Als de ondernemer dat als uitgangspunt neemt, is er voor hem nog wel een winstmarge.
De tarieven van uw gemeente liggen overigens erg laag in relatie tot het landelijke gemiddelde van de kosten van gemeentelijke begraafplaatsen.

De vraag is ook of er echt wel zo veel behoefte aan urnennissen is. Ik ben zelf bestuurder van enkele begraafplaatsen; wij hebben geen urnennissen en hebben er ook nauwelijks of nooit vraag naar. Als je aan een nis een prijskaartje zou moeten hangen wat de voorziening voor de begraafplaatshouder kost, ben ik ook bang dat het een hoog plaatje is en dat daardoor de belangstelling wegebt in de richting van de urnengraven.
Als ik op andere begraafplaatsen kom, valt bij de urnenmuren meestal op dat ze een armzalig bestaan leiden en weinig gebruikt worden. Een bezettingsgraad van meer dan de helft van het aantal nissen is zeldzaam.
Bij columbaria bij crematoria is dat anders, maar die kunnen meestal alleen nissen en geen graven aanbieden.

Het is makkelijk voor een uitvaartondernemer om een suggestie te doen die hem zelf geen geld kost.

Maar u zou voor alle gevallen eens een paar financiële schetsen kunnen maken. Kijken wat bepaalde types urnennissen kosten en dan een inschatting maken of die kosten zich terug verdienen. Ik zou daarbij uitgaan van het huidige aantal urnengraven dat u nu per jaar uitgeeft. Er is geen ervaring in den lande dat mensen besluiten om de asbus in een urnenmuur te zetten die ze anders niet in een urnengraf zouden plaatsen, of die ze anders thuis zouden bewaren. Mensen besluiten primair om de asbus op de begraafplaats te bewaren. Of dat in een graf of nis is, is volgens mij een secundair iets. Men richt zich meestal op wat lokaal gebruikelijk is. Echter een hoge prijs voor een bepaald type voorziening (zoals een urnennis) kan mensen er van weerhouden om daar gebruik van te maken en voor de goedkopere versie (een urnengraf) te kiezen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld over het verstrooien van as op een zelf gekozen plek:

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE