Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Is dit toegestaan? (Zwager huurt lege nis en plaatst zonder overleg namen op afdekplaat)


16 april 2008

Vraag nummer: 5363  (oude nummer: 10628)

Enkele jaren geleden is er een mevrouw overleden, zij is gekremeerd, haar echtgenoot heeft de as laten uitstrooien. Nu heeft haar broer (die in onmin leeft mijn zijn zwager) een nis gehuurd in de urnengallerij, er staat dus niet in de nis, maar op de afdekplaat staat de naam van zijn zus en van zijn zwager. Is dit toegestaan ?
Of kan de echtgenoot van de overleden mevrouw dit aanvechten, omdat hier ook zijn naam opstaat ?

Antwoord:

Geachte heer,

Dit is niet verboden. Maar u stelt de goede vraag: kan de zwager/weduwnaar dit aanvechten?

Er zitten twee kanten aan zo'n zaak.
De eerste is of er een wettelijke regel is of en regel van de begraafplaats of culumbarium, die deze actie zou verbieden. Wel, zo'n wettelijke regel is er niet en ik ken ook geen verordening of reglement van een begraafplaats of culumbarium die het onmogelijk maakt.
De tweede vraag is of de weduwnaar wiens naam genoemd staat het kan aanvechten. Ja, dat kan altijd. Maar ook u en ik kunnen het aanvechten. De vraag is alleen of er kans van slagen is.
Dat hangt er mede van af wat en hoe het op die afdekplaat staat. Als de naam van de weduwnaar er staat zin de zin van 'Hier staat de bus van mevrouw X, gehuwd geweest met de heer Y' dan is er feitelijk weinig of niets op aan te merken. Als het opschrift de suggestie wekt dat er de asbussen van 2 personen staan, heeft de weduwnaar wel een punt.

Overigens is het natuurlijk altijd mogelijk om een nis (of een graf) als een soort gedenkplaats te huren, zoals in dit geval.

Probleem is in geval is waarschijnlijk de slechte onderlinge verhouding tussen de twee zwagers. Normaal gesproken zouden veel mensen het juist als een negatief iets zien als het gehuwd geweest zijn met iemand niet vermeld zou worden. Dat dat doodgezwegen zou worden.
Je kunt het in dit geval ook juist, ondanks de moeilijke verhouding, toch als een teken van respect van de broer zien.

Maar goed, als de weduwnaar het negatief opvat, kan hij er natuurlijk werk van maken. Maar succes is niet gegarandeerd.

Vergelijk vraag 10405 'Ex-man wil zijn naam niet op monument ex-vrouw' in de sub-rubriek Grafsteen/monument.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE