Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Informatie verstrekken over asbestemming / aanvrager en privacy


13 september 2012

Vraag nummer: 28983

Geachte heer Van der Putten

Het is bij mij als manager crematorium bekend om aan iedereen die dat wil weten informatie te verstrekken over de asbestemming. Als iemand in dat kader vraagt wie de aanvrager van crematie is of wie de asbestemming met ons afgehandeld heeft, is mijn inziens het geven van die informatie niet toegestaan vanwege privacy. Is dat juist ?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik zie geen probleem om iemand die vraagt wie de aanvrager van crematie is of wie de asbestemming heeft geregeld, antwoord op die vraag te geven.
Het denken over privacy vind ik vaak wat doorgeschoten, alsof men iemand op een normale vraag geen normaal antwoord meer kan geven.

Er zijn wettelijke regels over hoe om te gaan met adresbestanden en andere data in de Wet bescherming persoonsgegevens. Er is geen algemeen verbod op het verstrekken van een inlichting. En ook geen algemeen gebod tot geheimhouding.
Men moet volgens de wet alleen bepaalde informatiestromen registreren.

Als iemand vraagt wie opdrachtgever is van een crematie of de asbestemming, zie ik geen reden om geen antwoord te geven. Maar als bijvoorbeeld een bedrijf vraagt om een lijst van opdrachtgevers voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om die mensen een folder over urnen te kunnen sturen, zou ik dat wel weigeren.

Het recht op privacy is vastgelegd in de artikelen 10 tot en met 13 van de Grondwet.
Artikel 10 gaat over de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Een onderdeel van privacy, de verwerking van persoonsgegevens, wordt sinds 2001 nader geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voordien werd dit in de Wet persoonsregistraties (Wpr) geregeld. Naast de Wbp regelen onder meer de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de Wet Politiegegevens de bescherming van persoonsgegevens.
Artikel 11 gaat over de onaantastbaarheid van het lichaam.
Artikel 12 gaat over het binnentreden in een woning.
Artikel 13 gaat over het briefgeheim.
Er is dus geen wet die zegt of regelt dat een crematorium niet mag vertellen wie de aanvrager van crematie is of wie de asbestemming heeft geregeld.

Dat je aan de andere kant niet meewerkt om gegevens voor commerciele doeleinden ter beschikking te stellen of dat je gehouden bent om te voorkomen dat iedereen willekeurig allerlei gegevens uit jouw administratie kan inzien, heeft meer te maken met fatsoen en zorgvuldig handelen zoals in het maatschappelijk verkeer betaamt. 'Overtreding' is niet strafbaar, maar betrokkene kan wel eventuele schade die hier uit voortvloeit vorderen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd en beslist over het bewaren of verstrooien van as?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE