Gesmolten gouddeeltjes van sieraden in as laten zitten op wens familie


19 mei 2004

Vraag nummer: 3126  (oude nummer: 4318)

Geachte Heer van Putten,

Wanneer een overledene gecremeerd wordt en de naaste familie besluit om de overledene gouden sieraden mee te geven, en het de wens is van de familie om de gesmolten goudstukjes in de as te laten zitten van de overledene, is dit wettelijk ook toegestaan?
Zoals het nu in het crematorium gaat is dat de gesmolten gouddeeltjes eruit gehaald worden en verzameld worden om de opbrengst van het gesmolten goud te schenken aan goede doelen. Nu heb ik te doen met een familie die hier niet voor kiest maar er voor kiest om de gesmolten gouddeeltjes bij de as van hun dierbare overledene wil laten. Mijn vraag is dus het volgende, mag dit wettelijk.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik denk dat het zeker mogelijk is om als nabestaanden de wens te uiten dat gesmolten goud en dergelijke in de as van de overledene blijft. En dat die wens dat gerespecteerd moet worden, natuurlijk. Er is geen enkele wet die zich daartegen verzet.

De praktijk dat crematoria de metaaldeeltjes e.d. er uit halen, heeft er mee te maken dat men de as graag fijn maakt om goed te kunnen verstrooien. Direct na de crematie zijn de stoffelijke resten nog niet allemaal fijn poeder. Botresten zijn vaak nog brokken en brokjes. Die worden dan 'gemalen'. Ik denk dat het om goed te kunnen malen nodig is om de 'niet-vermaalbare' elementen uit de as te halen. Soms gaat het niet alleen om gesmolten klompjes goud, maar ook om hele pinnen en platen van chirurgisch metaal na een operatie. Het fijn malen van de as is nodig om de asresten in de asbus te kunnen bergen. Ongemalen as zou soms niet eens passen.
Crematoria zamelen het metaal in, omdat weggooien zonde is, daar komt het simpelweg op neer. Men mag het inzamelen en verkopen, omdat de sieraden en het metaal juridisch gezien 'weggegooid' zijn en de vroegere eigenaar er afstand van heeft gedaan.

Men kan als de familie dat wenst natuurlijk de goudklompjes e.d. wél in de as laten. Misschien kan men malen met klompjes er nog in. Of de klompjes apart houden, de asresten malen en dan de klompjes weer toevoegen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn