Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Executeur testamentair weigert informatie over crematie


24 december 2005

Vraag nummer: 4191  (oude nummer: 7150)

Afgelopen woensdag 21 december is mijn tante overleden. In haar testament staat een "vriend", niet-familielid, benoemd als enig erfgenaam, executeur testamentair en belast met regelen van crematie. In het testament staat niet dat de familie niet bij de crematie aanwezig mag zijn. Er was geen onenigheid met mijn tante. De crematie zal waarschijnlijk 27 of 28 december plaatsvinden. We weten niet waar en wanneer. De executeur neemt, ondanks herhaaldelijke verzoeken van onze kant, geen contact met de familie op. De uitvaartondernemer zegt ons geen nadere informatie te mogen verstrekken. De situatie dreigt dat er geen rouwplechtigheid voor de crematie komt, de crematiedatum en -plaats onbekend blijven en niemand van de familie in de gelegenheid wordt gesteld om afscheid te nemen. Kan hier iets tegen worden gedaan?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De opdrachtgever van de crematie mag zelf beslissen of hij wel of geen mensen bij de crematie toelaat (tenzij de overledene een - aantoonbaar - andere wens had). Als men het daar niet mee eens is, kan men in overleg treden of in het uiterste geval via een advocaat en een kort geding uitstel van de crematie en aanwezigheid van familieleden afdwingen.

Als de executeur niets wil zeggen, hoeft u overigens nog niet helemaal onthand te zijn. Logisch denken brengt iemand meestal een stuk verder. Bekend is waar uw tante woonde; het ligt dan voor de hand dat ze in een crematorium in dezelfde stad of dicht in de buurt wordt gecremeerd. Vaak vindt een crematie op de 5e of 6e dag plaats, dus als zij de 21e is overleden, is de 27e, daags na Kerst, een goede kandidaat. U kunt gewoon een in de buurt gelegen crematorium bellen en vragen hoe laat de plechtigheid van mevrouw X plaats vindt. En dan hoort u het wel. Stel dat het crematorium niets wil zeggen, dan heeft ruzie maken geen zin. Maar dan kan een ander familielid een half uurtje later bellen met een smoesje, bijvoorbeeld doen of hij/zij van een bloemisterij is en vragen hoe laat de bloemen bezorgd moeten worden. Maar misschien vindt er inderdaad helemaal geen rouwbijeenkomst plaats, dat kan ook.
Overigens let niets u om als familie, als u daar prijs op stelt, zelf ooit ergens een rouwbijeenkomst te organiseren. Dat kan volgende week of op een later moment.

Zie andere vragen in de sub-rubriek Uitvaartplechtigheid van de categorie 'Overige onderwerpen'.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE