Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Datum op urn/asbus


17 april 2012

Vraag nummer: 28138

Welke datum wordt op de urn/asbus geprint? De datum van overlijden of de datum van crematie?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er is en was geen verplichting om een datum op een asbus aan te brengen. Een urn is een sieromhulsel voor een asbus; daar gelden al helemaal geen regels voor.

Tot 1 januari 2010 regelde de Wet op de lijkbezorging in artikel 58, tweede lid, o.a.:
"Een asbus wordt gesloten en op de bus worden de naam en de voorletters van de overledene, alsmede een registratienummer, in onuitwisbare letters en cijfers vermeld. Binnen twintig jaren na het plaatsen van dit opschrift mag het niet van een ongeopende asbus worden verwijderd of daarop onleesbaar worden gemaakt."

Met ingang van 1 januari 2010 regelt artikel 58, tweede lid:
"Een asbus wordt gesloten en op de bus worden de naam en de voorletters van de overledene, alsmede een registratienummer, vermeld."

Er zijn dus geen voorschriften voor een datum. Natuurlijk staat het een crematorium wel vrij om een datum aan te brengen, als haar dat handig lijkt. Voor een crematorium zal dan misschien de datum van de crematie het makkelijkst in haar administratie terug te vinden zijn. Maar in het algemeen zou de datum van overlijden te prefereren zijn, omdat men die datum ook op officiele documenten en in de administratie van de gemeente terug kan vinden. De datum van de crematie is buiten het crematorium nergens bekend.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld over het verstrooien van as op een zelf te kiezen locatie:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE