Cremeren van een islamiet


15 februari 2007

Vraag nummer: 4636  (oude nummer: 8867)

Mijn vriendin van mar. afkomst die gisteren overleden is wil graag gecremeerd worden, maar haar ouders zijn pertinent tegen. welke rechten zijn er voor de ouders. haar toekomstige vriend wil het toch doorzetten. Crematie staat al gepland, ouders willen een rechtszaak spannen tegen vriend. Kan dat? mijn vriendin heeft zelf een briefje gemaakt waarin staat dat ze gecremereerd wil worden. Is dat rechtsgeldig? bedankt alvast voor het antwoord.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Allereerst wil ik u en de ouders en verdere familie condoleren.

In de wet staat dat de wijze van lijkbezorging (begraven of cremeren) moet geschieden volgens de wens of de vermoedelijke wens van de overledene. Dat staat in artikel 18, eerste lid, 2e volzin, van de Wet op de lijkbezorging.

In artikel 19 staat dat een persoon van 16 jaar of ouder schriftelijk een beschikking "na dode" kan "maken ter bezorging van zijn lijk".
Als duidelijk is dat dit een briefje is van uw vriendin, in haar handschrift en met haar naam, liefst ook ondertekend en met een datum, dan is dat een rechtsgeldige wilsbeschikking.

Ook als het briefje niet handgeschreven is en niet ondertekend, maar wel duidelijk is dat het van haar is, dan is dat juridisch niet helemaal correct, maar wel al voldoende om haar vermoedelijke wens aannemelijk te kunnen maken.

De ouders kunnen altijd een rechtszaak aanspannen, maar als er een briefje van uw vriendin bestaat dat zij voor crematie kiest, hebben ze eigenlijk geen kans van slagen.

Ouders hebben geen rechten omdat ze ouders zijn. Net zo min trouwens als dat de vriend rechten heeft. Hij heeft ook geen rechten omdat hij vriend of levensgezel is. Het enige dat voor de wet en voor de rechter telt, is de wens van de overledene.

Ik wil u en vooral de ouders echter nog iets in overweging geven. Staat in dat briefje van de dochter ook wat er met de as moet gebeuren? Verstrooien of bijzetten in een nis of graf? Het is misschien een idee om, als de dochter niet heeft aangegeven dat de as verstrooid moet worden, de asbus in een urnengraf of een urnennis te plaatsen. Dat is dan toch een beetje een vorm van begraven. Misschien is dat ook met de vriend bespreekbaar.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn