Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Cremeren na begraven


1 februari 2006

Vraag nummer: 4258  (oude nummer: 7394)

Geachte heer van Putten.

Ik siteer eerst een stukje van uw antwoord op de titel van de vraag.

Als wordt opgegraven om te cremeren moet er verlof van de burgemeester zijn en toestemming van de officier van justitie.

Om het volgende gaat het mij nu, ik ben het met u eens dat de officier van justitie toestemming moet geven voor cremeren na opgraven.
Als ik dit voorleg bij de crematoria dan geven zij als antwoord dat zij met een verlof tot begraven/cremeren genoegen nemen.
Kunt u mij daarin opheldering geven

Bedankt Wessel Dijkstra

Antwoord:

Geachte heer Dijkstra,

Dat is onmogelijk, wat die crematoria stellen, genoegen nemen met het verlof tot begraven. De mensen van die crematoria die u sprak denken niet na. Voor het begraven van de betreffende overledenen is destijds kort na het overlijden verlof tot begraven afgegeven. Maar de gemeente kan en mag na of voor de opgraving geen tweede verlof tot begraven afgeven. Het eerste verlof is waarschijnlijk ook niet meer aanwezig. Dat heeft namelijk geen functie meer, na het begraven. Er is geen verplichting om dat eindeloos te bewaren. Voorts staat in artikel 29, derde lid, laatste volzin, Wlb dat de paragrafen 1 t/m 3 van hoofdstuk II van de Wlb niet van toepassing zijn, wat betetekent dat er niet alleen geen verlof tot begraving hoeft te worden aangevraagd en overgelegd, maar ook geen verlof tot verbranding.
Het verlof tot verbranding van de Officier van Justitie als bedoeld in artikel 29, lid 3, komt in de plaats van het verlof tot verbranding van de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Cremeren zonder dat verlof is onwettig handelen van die betreffende crematoria, als het om opgegraven resten gaat.

Zie ook vragen over opgraven en cremeren in de sub-rubriek 'Opgraven en herbegraven' van de rubriek Begraven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE