Crematiesteentje


16 januari 2009

Vraag nummer: 6080  (oude nummer: 12136)

Bij een crematie wordt een identificatiesteentje gevoegd. Dit steentje komt later ook in de asbus.
Vraag 1.
ik kan in de wet niets vinden over een steentje?
Vraag 2
Wat is de juridische waarde van dit steentje?
Vraag 3
Moet dit steentje ook afgegeven worden aan de nabestaanden of kan je dit als crematorium wegggooien na overhandiging of verstrooiing as?

Antwoord:

Geachte heer,

1. Vroeger stond wel in de wet dat een vuurvast steentje moest worden gebruikt. Maar dat voorschrift is in 1998 geschrapt. Niet omdat het niet meer nodig is, maar omdat het in de praktijk toch altijd gebeurde en de wetgever in 1998 de regelgeving over as en asbestemming minder gedetailleerd en betuttelend wilde maken.
Zie o.a. vraag 4825: 'Identificatie en registratie' van 18 oktober 2004.

2. Het steentje heeft wel degelijk juridische waarde, want is bewijs dat het gaat om de as van een bepaalde overledene. Het nummer van het steentje moet natuurlijk worden geregistreerd op de papieren inzake die overledene.

3. Het steentje zit in de asbus, die hermetisch gesloten dient te zijn. Als de asbus aan nabestaanden wordt overhandigd, zit het steentje er automatisch in. Het is ook de bedoeling dat het steentje altijd in/bij de as blijft; het is en blijft een middel om de as te identificeren. Je kunt bij wijze van spreken over 100 jaar nog nagaan, als je as met een steentje aantreft, wiens as het dan is. De wetgever gaat er van uit dat crematoria de papieren altijd zal blijven bewaren. Dat is geen wettelijk voorschrift, maar zit meer in de sfeer van service.
Als besloten wordt om as te verstrooien, kan men het steentje aan nabestaanden geven, of het gewoon weggooien.
Als men een asbus aan nabestaanden afgeeft, is het verstandig om hen er op te attenderen dat zich een steentje in de as bevindt, zodat zich geen vragen voor hoeven te doen als zij zelf de as gaan verstrooien.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn