Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Crematierekening delen


26 april 2004

Vraag nummer: 3089  (oude nummer: 4262)

Beste mevrouw/meneer,

Mijn schoonvader is onlangs overleden. Bij het regelen van de crematie werd door de uitvaart-verzorger gevraagd wie er als contactpersoon wilde optreden. Ik en mijn man hebben ons adres opgegeven en, bleek later, getekend voor de opdracht tot verzorgen van de crematie. Nu blijkt dat mijn man hoofdelijk aansprakelijk is voor de crematierekening.
De afwikkeling van de erfenis verloopt zeer vervelend. Mijn man heeft daarom inmiddels de erfenis verworpen.
Nu is er nog steeds die crematierekening (die we overigens nog niet ontvangen hebben).
In hoeverre zijn de andere erfgenamen mede verantwoordelijk voor het betalen van deze rekening en kunnen we ze daar op aanspreken?
Mijn man is inmiddels geen erfgenaam meer omdat hij de erfenis heeft verworpen. Moet hij toch die rekening betalen of een deel daarvan, of is dat een daad van aanvaarding zoals dat zo mooi heet??? Het gaat er niet om dat we niet willen betalen, maar het zou prettig zijn als de rekening gedeeld kon worden.
Hopelijk is de vraag een beetje duidelijk. Ik wacht op uw antwoord.
met vriendelijke groet,

Anke Schuurmans

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Zie de tientallen vergelijkbare vragen in de sub-rubriek Kosten Uitvaart, die u vindt in de hoofdrubriek Overige onderwerpen.

Degene die voor de crematie tekende is verplicht om ten opzichte van de uitvaartonderneming en het crematorium de kosten min of meer voor te schieten. Maar hij kan broers en zussen zeker aanspreken om mee te betalen. Dat staat los van het zijn of niet meer zijn van erfgenaam. Kinderen hebben een zorgplicht ten aanzien van hun ouders en de kosten van de uitvaart vallen daar onder. Enfin, u kunt het in tientallen vragen lezen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE