Crematie vanuit België en afgifte as


6 september 2011

Vraag nummer: 25899

Geachte heer van der Putten,
Indien iemand (Nederlander of Belg) in België is overleden en de afscheidsdienst alsmede de crematie in een crematorium in Nederland plaatsvindt, heeft de opdrachtgever van de crematie dan het recht om de as direct mee te krijgen (zoals dat in België gewoon is)? Volgens mij is het zo dat in dit geval de Nederlandse wetgeving geldt en de opdrachtgever net als iedere opdrachtgever in Nederland, één maand na crematiedatum pas over de as kan beschikken. Kunt u mij aangeven of mijn stelling juist is? In afwachting van uw reactie. Alvast bedankt daarvoor.
M.vr.gr.
A.J.M. Paar

Antwoord:

Geachte heer,

Een Nederlandse crematoriumhouder moet zich gewoon aan de Nederlandse wet houden. Hij mag de asbus pas na minstens een maand vrijgeven.
Zie: Waarom na de crematie een maand wachten op de as?Overtreding van deze bepaling in artikel 59 Wet op de lijkbezorging (Wlb) is strafbaar. Volgens artikel 80 Wlb kan deze overtreding worden gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de derde categorie. Sinds 1 januari 2010 bedraagt deze boete € 7.600,-.

Dat een overledene een Belg is en daar overleden is, is volstrekt niet relevant. Ook niet wat in België ten aanzien van het afgeven van de asbus wettelijk toegestaan is.
Een crematoriumhouder mag ook geen Zuid-Afrikaans recht toepassen bij een Zuid-Afrikaan, Chinees bij een Chinees, Duits bij een Duitser, etc.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn