Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Crematie stoffelijke resten buiten de grafrust-termijn


28 september 2002

Vraag nummer: 1176  (oude nummer: 1511)

Wed Sep 8 19:42:49 1999

Geachte Mr. van der Putten,
Is er toestemming voor crematie nodig van de O.v.J. wanneer na de grafrust-termijn van 10 jaar de stoffelijke resten worden aangeboden bij een crematorium. Wat zijn dan eventueel de benodigde formulieren. Een crematorium moet ook weten dat de crematie "in de haak" is en dat het geen misdrijf betreft. Als de O.v.j. (zoals art. 29 lid 3 beschrijft) een verklaring van geen bezwaar afgeeft is dan de volgende stap de gemeente die dan wederom (evenals 10 jaar eerder) een verlof moet afgeven maar dan nu voor een crematie? Onlangs hebben wij deze vraag aan een O.v.J. voorgelegd, deze gaf als antwoord dat dit buiten hem omging, de gemeente dient dan alleen een verlof af te geven voor het crematorium. Zou u kunnen uitleggen wat hierin de juiste handelswijze is. Vr. Gr. R. Zeegers

Antwoord:

Thu Sep 9 22:49:11 1999

Geachte heer of mevrouw Zeegers,

Als stoffelijke resten uit een graf na de grafrust-termijn van 10 jaar bij een crematorium worden aangeboden, is óók toestemming van de officier van justitie nodig. De wet legt nergens een grens, zowel niet bij 1 dag na de begrafenis als 100 jaar erna.
Mij verbaast dan ook het antwoord dat u zegt van een officier te hebben gehad, toen u deze vraag voorlegde. Zijn antwoord dat het buiten hem om gaat en dat de gemeente alleen een verlof voor de crematie dient af te geven, is driedubbel fout.

Voor crematie na een begrafenis is altijd een schriftelijk verlof van de officier van justitie nodig (artikel 29, lid 3); wat niet nodig is, is een verlof tot verbranding van de gemeente. In artikel 29, lid 3, staat immers ook dat de paragrafen 1-3 van hoofdstuk II van de Wet op de lijkbezorging niet van toepassing zijn. In paragraaf 1 staat de verklaring van overlijden van een arts, in paragraaf 2 het verlof van de ambtenaar van de burgerlijke stand en in paragraaf 3 het verlof van de burgemeester voor het later begraven of cremeren dan 5 dagen na het overlijden. Dat is dus allemaal niet aan de orde. Wel is toestemming van de burgemeester nodig voor de opgraving (artikel 29, lid 1), maar dat noemde de officier blijkbaar niet.

Er is geen wettelijk voorgeschreven formulier voor het vragen van het verlof aan de officier. Het kan dus met een 'gewoon' briefje. De enige eis is dat het verzoek uitgaat van de persoon die de oorspronkelijke begrafenis heeft geregeld (bijvoorbeeld de echtgenoot), of de persoon die redelijkerwijs in diens plaats is getreden (bijvoorbeeld een kind, als de beide ouders inmiddels overleden zijn). Het is logisch dat in het briefje vermeld wordt om wie het gaat, met naam en geboorte- en overlijdensdatum en op welke begraafplaats de betreffende persoon nu begraven is. Het lijkt mij niet noodzakelijk dat vermeld wordt in welk crematorium wordt verbrand. In het verlof tot verbranding dat de gemeente afgeeft voor crematie direct na een overlijden wordt dat ook niet opgenomen. Men zal het misschien vragen, maar het is in mijn ogen een juridisch/wettelijke overbodig gegeven. Je krijgt het verlof niet niet als je in Den Haag cremeert en niet wel als het in Rijswijk is. (Dat is een wat lastige zin, met 3 keer 'niet', maar ik kan het niet anders zeggen).

U schrijft dat het crematorium moet weten dat het "in de haak" is. Op zich klopt dat wel, feitelijk, maar de grap is dat nergens wettelijk is vereist dat het verlof van de officier aan het crematorium moet worden overgelegd. Maar men zal er wel naar vragen, neem ik aan.

mr W.G.H.M. van der Putten

9 september 1999

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE