Crematie geamputeerde lichaamsdelen


28 november 2004

Vraag nummer: 3514  (oude nummer: 5050)

Geachte heer van der Putten,

ik heb de volgende vraag ontvangen: betrokkene wil een geamputeerd lichaamsdeel laten cremeren. Normaal gebeurt dit van alle ziekenhuizen ergens centraal in een verbrandingsoven tegelijk met ander medisch materiaal. Mag een crematorium dit doen, er is immers geen sprake van een lijk in de zin van de WLB en ook het besluit op de lijkbezorging spreekt over crematie van een lijk. Dus geen verlof nodig?
Ziekenhuis wil meewerken.

Antwoord:

Geachte heer,

Een gewoon crematorium mag een geamputeerd lichaamsdeel cremeren (net zoals een begraafplaats het mag begraven). Een verlof tot cremeren van de gemeente is niet aan de orde, want de eigenaar, pardon vorige eigenaar, van het lichaamsdeel is niet dood. Ik zou, als ik crematorium was, wel een verklaring verlangen dat het gaat om een lichaamsdeel van die en die persoon. Het klinkt wellicht wat overtrokken, maar het zou niet zo moeten (kunnen) zijn dat een moordenaar een persoon in stukjes aan diverse crematoria aanbiedt, zonder dat iemand iets administreert en er enige vorm van controle is. Ik zou als ik crematorium was een kort briefje wensen van een ziekenhuis, waar in staat dat het gaat om een lichaamsdeel van persoon x, dat op die en die datum is geamputeerd.

Het is voor een crematorium, niet verboden om lichamen in delen te verbranden of lichaamsdelen te verbranden. Er staat trouwens nergens dat uitsluitend mensen mogen worden gecremeerd. Ik denk dat een gewoon mensen-crematorium ook dieren zou mogen cremeren. Dat zal men alleen niet doen omdat er wellicht mensen zijn die dat niet kies vinden. Als men nog andere dingen zou willen verbranden, huisvuil bijvoorbeeld, om maar eens iets te noemen, is dat op grond van de Wet op de lijkbezorging ook niet verboden, maar mogelijk wel op grond van de Wet milieubeheer (Wm). Ik schat in dat de Wm-vergunning dat niet toelaat.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn