Crematie binnen 24 uur mogelijk?


18 januari 2012

Vraag nummer: 27230

Kan ik binnen 24 uur gecremeerd worden??
En hoe moet ik dat regelen.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Nee, dat is niet mogelijk.

Men mag in Nederland niet binnen 24 uur na het overlijden gecremeerd worden.
In theorie is het tussen 24 en 36 uur mogelijk, maar dat is in de praktijk bijna niet te realiseren.

Hoe zit het wettelijk in elkaar?
Artikel 16 van de Wet op de lijkbezorging (Wlb) regelt: 'Begraving of crematie geschiedt niet eerder dan 36 uren na het overlijden (...)'.
Artikel 17 Wlb maakt echter een uitzondering mogelijk: '1. Na een arts te hebben gehoord kan de burgemeester der gemeente, waar het lijk zich bevindt, voor de begraving of crematie daarvan een andere termijn stellen. Begraving of crematie binnen 36 uur na het overlijden staat hij echter niet toe dan in overeenstemming met de officier van justitie'. In hetzelfde artikel staat ook: '2. Van het besluit van de burgemeester staat binnen 24 uur beroep open op Onze Commissaris in de provincie, die daarop onmiddellijk beslist (...)'.
Ook relevant is artikel 88 Wlb: 'Een besluit waartegen ingevolge deze wet beroep openstaat of aanhangig is treedt, zolang dit het geval is, niet in werking (...)'.

Als iemand overlijdt, moet het stoffelijk overschot worden geschouwd door een arts, die een verklaring van overlijden afgeeft. Met deze verklaring van overlijden kan men naar het gemeentehuis, om bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een verlof tot cremeren (of begraven) te halen. Tegelijk kan men op het gemeentehuis om een vergunning (als bedoeld in artikel 17) van de burgemeester vragen, om de crematie binnen 36 uur te laten plaatsvinden. De burgemeester moet daarover eerst overleggen met de officier van justitie, die er mee in moet stemmen. Stel dat zowel de burgemeester als de officier van justitie akkoord gaan, dan is dat nog niet meteen een werkend besluit. Er staat namelijk nog beroep open tegen dit besluit. Bijvoorbeeld familieleden die het er niet mee eens zijn dat alles zo haastig moet, hebben 24 uur de tijd om beroep in te stellen bij de Commissaris van de Koningin van de betreffende provincie. Binnen die 24 uur mag er nog niet gecremeerd worden.

Nu ga ik eens even feitelijk kijken. Binnen 24 uur kan er vanwege die beroepsmogelijkheid nooit gecremeerd worden.
Maar zou het wel binnen 36 uur lukken? Dat kan dan alleen als men binnen 12 uur na het overlijden de vergunning van de burgemeester krijgt. Dat kan alleen als alle omstandigheden mee zitten.

Stel iemand overlijdt tussen vrijdagavond en zondagavond 20.00 uur. Dan kan men niet eerder dan maandag om 8.00 uur bij de gemeente terecht om een verlof tot cremeren te krijgen. Dan gaat cremeren binnen 36 uur niet meer lukken.

Als iemand op vrijdagochtend overlijdt, wordt het in veel gemeenten ook al erg moeilijk om verloven te krijgen, vanwege sluiting van de gemeentehuizen op vrijdagmiddag.
Na het overlijden moet er eerst een arts komen. Die moet schouwen en de verklaring van overlijden afgeven. Daarmee moet men dan als een haas naar de gemeente. Dan moet er nog overleg plaats vinden met de officier van justitie. Dat zal in veel gevallen niet binnen enkele uren lukken. In veel gemeenten sluit het gemeentehuis op vrijdag om 13.00 uur.

Als iemand op werkdagen 's middags overlijdt is het ook bijna onmogelijk om de verloven tijdig aan te vragen. De meeste gemeentehuizen sluiten om 17.00 uur. Dan moet men direct een arts waarschuwen, de schouw laten verrichten, de verklaring laten opstellen en een burgemeester en een officier van justitie vinden die onmiddellijk tijd hebben en mee willen werken. Dat is bijna niet uitvoerbaar.

Alleen als iemand op maandag tot en met donderdag 's ochtends overlijdt, is er een kans om binnen 12 uur na het overlijden de arts, de burgemeester en de officier tot medewerking te bewegen. Het zou dan denkbaar zijn dat iemand de volgende dag 's middags gecremeerd zou kunnen worden. Als men een crematorium vindt dat dan nog plaats heeft, natuurlijk.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Niet te veel betalen voor de uitvaart? Kijk bij een budget begrafenis en budget crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden

Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?


Als u zelf een plaats voor het verstrooien wilt bepalen:


Waarom na de crematie een maand wachten op de asbus?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >