Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Crematie 'aanbod'


1 oktober 2002

Vraag nummer: 1211  (oude nummer: 1549)

Fri Aug 13 15:02:32 1999

wanneer iemand in een bepaald crematorium wil worden gecremeerd en het is de enige; wat gebeurt er dan? wordt de oven wel voor 1 crematie opgewarmd of vindt de crematie later plaats; zijn hier wettelijke richtlijnen voor?

Antwoord:

Sat Aug 14 20:56:08 1999

Geachte heer Koopman,

U vraagt wat er gebeurt als er op een dag slechts 1 crematieplechtigheid in een crematorium plaats vindt.
Wordt de oven voor die ene overlenede in bedrijf gezet of wacht men tot men een of meer dagen later meer overledenen heeft?
Voor zover ik altijd gehoord heb, wordt toch voor die ene overledene de oven opgewarmt. Veel crematoria vinden het belangrijk om het feitelijke crematieproces direct na het afscheid van de familie te laten plaatsvinden, omdat men dat verwacht. Alleen in het geval van technische storingen en zo, stelt men een crematie uit tot de volgende ochtend. Het is zelfs zo dat veel crematoria niet eens goede bewaarplaatsen (koelcellen) voor overledenen hebben. Simpelweg omdat in principe altijd direct crematie plaatsvindt. Op een drukke dag kan dat eens eind van de middag worden, maar niet eind van de week.

U vraagt ook of er wettelijke richtlijnen zijn. Jazeker. De Wet op de lijkbezorging schrijft voor dat een overledene uiterlijk 5 dagen na het overlijden 'bezorgd', d.w.z. begraven of gecremeerd, moet zijn. Een crematorium mag dus ook niet opzettelijk 'sparen'.

mr W.G.H.M. van der Putten

14 augustus 1999

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE