Controle crematorium door burgemeester (Heusden)


26 mei 2014

Vraag nummer: 38561

Over het schandaal in het crematorium Maaslanden in Nieuwkuijk / Heusden, waar stoffelijke resten van mensen samen zijn gecremeerd, heb ik een vraag.
Ik heb de brieven van de officier van justitie die zijn gepubliceerd gelezen. De officier wil dat de burgemeester het crematorium beter controleert. En ze stellen ook betere/strengere regels voor.
Ik heb uw Handboek er bij gepakt en heb gelezen dat de gemeente wel toezicht kan houden op begraafplaatsen. Maar u schrijft niets over toezicht op crematoria. Is de burgemeester wel bevoegd om te controleren?

M.vr.gr.
XX

Antwoord:

Geachte heer,

Ik heb mij ook verwonderd over dit deel van de berichtgeving. Ik kreeg de indruk dat een basiscursus gemeenterecht voor het Openbaar Ministerie (OM) geen overbodige investering zou zijn.

De burgemeester heeft geen toezichtstaken bij crematoria. De gemeente heeft wel een taak bij het naleven van de voorwaarden van de omgevingsvergunning, met name op het vlak van de milieucomponent. Dan hebben we het er concreet over of er niet te veel uitstoot van schadelijke stoffen is, bijvoorbeeld. Maar dan hebben we het over een taak en bevoegdheid van het bestuursorgaan 'burgemeester en wethouders', niet van het bestuursorgaan 'burgemeester'.
Wel denk ik, dat in extreme situaties, de gemeente (lees: het college van burgemeester en wethouders) zou kunnen ingrijpen naar analogie van het aloude 'politie over de begraafplaatsen', zoals het vorige eeuw en de eeuw daarvoor in de wet stond. Maar dan moet je bijvoorbeeld denken aan de situatie dat er al weken niet meer gecremeerd wordt en dat de kisten zich niet gekoeld opstapelen tegen de buitenmuur van het gebouw. Dan mag de gemeente zeker ingrijpen. Maar zo'n situatie zal zich niet snel voordoen.

Wat in Heusden aan de orde was (dat - naar verluidt - de nog niet geheel verkoolde stoffelijke resten van meerdere personen samen werden gecremeerd) is een situatie waar de gemeente geen toezicht op kan houden. Daar heeft ze de bevoegdheid niet voor en ook de capaciteit niet voor.

Het OM zou ook meer regelgeving bepleiten. Dat lijkt mij volstrekt zinloos. Als individuele medewerkers niet integer met hun werk omgaan, helpt een grotere berg regels echt niet. Het is vooral een kwestie van mentaliteit en cultuur. De crematoriumhouder, DELA in dit geval, moet er voor zorgen dat medewerkers en management zich nog eens wat beter bewust zijn van het belang van integer en zorgvuldig werken. Management en collega's moeten elkaar daar op kunnen aanspreken. Het schijnt dat in dit geval de eerste persoon die een misstand signaleerde dat wel gemeld heeft, maar het management schijnt het niet serieus te hebben genomen. De medewerker wiens werkwijze ter discussie werd gesteld, nam wraak en zo kwam het van kwaad tot erger. Een duidelijke misser van het locatie-management, lijkt mij. Dit zou nooit mogen kunnen gebeuren.

Ik denk dat de instructies voor het personeel en de protocollen duidelijk zijn. Het management heeft de taak om de uitvoering te controleren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

------
Naschrift 5 juni 2014:
Ik lees vandaag dat de burgemeester van Heusden in februari jongstleden bij het OM wel op strafrechtelijk onderzoek in het crematorium Maaslanden had aangedrongen. Maar dat is iets anders dan zelf onderzoek doen of zelf toezicht houden. http://www.nu.nl/binnenland/3794801/burgemeester-heusden-wilde-onderzoek-crematorium.html

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Ik heb nog een toepasselijke video voor deze vraag: Mogen 2 lichamen in 1 kist?


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn