Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

CD opnamen


31 januari 2005

Vraag nummer: 3643  (oude nummer: 5492)

Een rechthebbende vraagt de crematie aan.
Een ander ( vriendin van de overledene) wilt graag de opname van de dienst hebben. Rechthebbende is het hier niet mee eens.
Mag de opname toch aan de vriendin worden overhandigd.

Antwoord:

Geachte heer,

Nee, de opdrachtgever voor de crematie is normaal gesproken ook de opdrachtgever van alles wat de dienst betreft. Alleen als expliciet met de opdrachtgever is afgesproken dat een derde iets krijgt en betaalt, zoals een opname, heeft die derde recht van spreken. Als dat niet zo is, beslist de opdrachtgever ook over de opname.

Overigens, stel dat een derde vraagt om een opname van de dienst, kun je dien dan maken zonder de opdrachtgever er in te kennen? Nee. Je mag niets extra doen of nalaten zonder de opdrachtgever om.

Vergelijk deze zaak met veel andere vragen over uitvaartplechtigheden, in de rubriek 'Overige onderwerpen' en de sub-rubriek 'Uitvaartplechtigheid'. Het is altijd: de opdrachtgever beslist.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE