Bewaren as door crematorium in eerste maand


11 september 2007

Vraag nummer: 4957  (oude nummer: 9692)

Geachte heer van Putten,

Het is mij helder dat het crematorium een bewaarplicht heeft van 4 weken van de as van een overledene. In hoeverre is het dan wel toegestaan om een bezoek te brengen aan de as van de overledene. Of is het een 'gesloten boek' voor de periode van 4 weken.

Verder ben ik nog immer uitermate ontevreden over het crematorium welke de crematie van mijn vader verzorgd heeft. Ik heb de wens een klacht in te dienen. Uit een eerder contact met u heb ik begrepen dat het betreffend crematorium niet is aangesloten bij een landelijke organisatie. tot wie of welke instantie kan ik mij nu wenden?

Hartelijk dank voor uw reactie en mijn complimenten voor de immer heldere antwoorden.

Ina Meeuwisse

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is geen bezwaarplicht van 4 weken, maar van een maand. Dat scheelt een paar dagen.
Of men in die periode de asbus zal kunnen bezoeken, zal van het betreffende crematorium afhangen. Men laat in het algemeen geen bezoekers toe in de 'algemene nis', de opslagruimte waar men asbussen bewaart. Dat is gewoonlijk een zakelijke kale ruimte. Men zal ook niet willen dat iemand er asbussen onder zijn jas kan stoppen.
Maar men wil misschien de asbus wel even naar een spreekkamer of iets dergelijks brengen. Houdt u er dan wel rekening mee dat er mogelijk kosten aan verbonden zijn. Het kost immers tijd van personeel.
Ik denk dat het van de coulance van het betreffende crematorium afhangt of zoiets kan. Nabestaanden hebben er geen recht op om een asbus in de 'algemene nis' te bezoeken.

Als u ontevreden bent over een crematorium dat niet bij een landelijke organisatie is aangesloten, is de klachtenregeling van de Ombudsman Uitvaartwezen niet van toepassing. Maar u kunt wel altijd een klacht indienen bij de directie. Of als u juist over de directie wilt klagen, bij de Raad van Commissarissen (als die er is).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Zie ook de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden

Zoals: Waarom na de crematie een maand wachten op de as?


------
PS Ik raad iedereen af om klant te worden bij KPN. Ik verhuis volgende week van Wassenaar naar Velp en heb een maand geleden de verhuizing bij KPN geregeld en nieuwe telefoon- en faxnummers toegewezen gekregen. Plotseling blijkt er door KPN een fout te zijn gemaakt, zijn de toegewezen nummers vervallen en vindt er geen verhuizing/aansluiting op de afgesproken datum plaats. En dat terwijl de afgelopen maand aan relaties ruim 2000 adreswijzigingen met de nieuwe telefoon- en faxnummers verzonden zijn, nieuw foldermateriaal met die nummers is ontworpen, briefpapier etc etc.
Wij hebben volgende week geen telefoon, geen fax en er is geen internetverbinding en geen e-mailverkeer mogelijk.
KPN is en blijft weigerachtig om het probleem op te lossen.
U bent gewaarschuwd.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn