Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bewaartermijn en beslag op asbus


10 december 2009

Vraag nummer: 7126  (oude nummer: 14556)

Geachte heer Van der Putten,

Al eerder heb ik in uw rubriek een vraag gesteld waarop ik een duidelijk antwoord heb gekregen. Nu heb ik nog een aantal vragen:
Volgens de wet op de lijkbezorging moet de as van een overledene 1 maand bewaard blijven. U refereert in uw antwoorden geregeld naar de reden hiervan nl. ivm een mogelijk strafrechtelijk onderzoek en als bezinningsperiode voor de nabestaanden mbt wat te doen met de as. Waar staat dit exact in de wet?

Voorts heeft u al antwoord gegeven op mijn vraag of er beslag gelegd kan worden op een reeds begraven asbus. U vertelde dat dit wel kan, maar dat de asbus dan niet opgraven zal worden, maar de opdrachtgever 'tijdelijk' verboden wordt om zelf de asbus er uit te halen. Hoe verhoudt dat zich tot art. 63 lid 3 van de Wet op de Lijkbezorging? Een geschil om de asbestemming is toch civiel en niet strafrechtelijk?

Wederom, bij voorbaat dank voor uw reactie

Met vriendelijke groet.
XX

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De bewaartermijn van een maand staat in artikel 59, lid 1, Wet op de lijkbezorging:
De houder van het crematorium draagt zorg voor de bewaring van een asbus gedurende minimaal een maand na het bergen van de as in de bus.

Het beslag leggen op een begraven asbus zou kunnen inhouden dat de bevoegdheid van artikel 63, lid 2, van de Wet op de Lijkbezorging tijdelijk wordt opgeschort. De rechthebbende heeft dan zelf geen zeggenschap meer.

Artikel 63, lid 3 heeft alleen betrekking op opgraving op bevel van een gerechtelijke autoriteit met het oog op een strafrechtelijk onderzoek. Dat is bij u helemaal niet aan de orde.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE