Bewaartermijn as


22 februari 2011

Vraag nummer: 7897  (oude nummer: 16464)

Hoelang is de wettelijke bewaartermijn van as en moet het crematorium na het verstrekken van deze termijn, de rechthebbende op de hoogte brengen dat de as verstrooid gaat worden. Of mag dit zonder berichtgeving. Bij voorbaat dank

Antwoord:

Geachte heer,

Ruiming mag na 10 jaar zonder kennisgeving aan de opdrachtgever van de crematie of de voormalige rechthebbende van het graf of de nis waar de asbus stond.

Artikel 66 van de Wet op de lijkbezorging zegt:
1. Het ruimen van een asbus geschiedt door of in opdracht van de houder van de plaats van bijzetting en vindt binnen tien jaar nadat de as in de bus is geborgen niet plaats dan met toestemming van de rechthebbende op de ruimte waar de asbus is bijgezet.
2. Het ruimen geschiedt door verstrooiing van de as.
Zie de tekst van de wet op deze site: Home/ Bibliotheek/ Wet- en regelgeving/ Wet op de lijkbezorging/ http://www.uitvaart.nl/page_303.html

As moet dus 10 jaar bewaard worden voordat zij verstrooid kan worden. Het kan binnen die termijn van 10 jaar als de opdrachtgever van de crematie (of de rechthebbende van een ruimte waar de as is bijgezet) daar mee instemt of opdracht voor geeft.
En na die 10 jaar bij wijze van ruiming.

Overigens adviseer ik al jaren om in de algemene voorwaarden van een crematorium of de beheersverordening of het beheersreglement van een begraafplaats op te nemen dat men door het geven van een opdracht tot crematie of door het geven van een opdracht tot het plaatsen van een asbus in een graf of nis, tevens opdracht geeft voor verstrooiing van de as, indien men niet binnen 12 maanden na de crematie of bij een korte huurtermijn van een graf of nis, tijdig een andere bestemming aangeeft. Dan hoeft de houder van het crematorium of de begraafplaats niet de volle 10 jaar te wachten met het ruimen van de asbus.
In dit soort gevallen is het wel raadzaam om de opdrachtgever of rechthebbende daar tijdig uitdrukkelijk schriftelijk op te attenderen. Bij het uitblijven van een reactie is men vrij om de as te verstrooien.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Zie ook de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden

Zoals: Waarom na de crematie een maand wachten op de as?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE